≡ Menu

“White hat” и “Black hat” методи за SEO оптимизиране

терминът вече не е нов. Предполага се, че това е професионален жаргон или така нареченият сленг, използван първоначално от професионалистите в тази сфера, а в последствие и от останалите хора, ползващи интернет. Терминът всъщност означава оптимизация за търсещите машини.

Интересен факт е, че някои сайтове побългаряват английската абревиатурата SEO, като използват съкращението СЕО, което води до известно объркване, тъй като CEO представлява друга английска абревиатура, означаваща Chief Executive Officer или в превод „Главен изпълнителен директор”, което очевидно няма нищо общо със SEO оптимизацията.

Докато преди 10 години едва малък процент от хората знаеха какво е това SEO, днес този термин е задължителна част от лексиката на интернет потребителите, тъй като от нея зависи позицията на малкия и средния бизнес. Тъй като терминът добива все по-голяма популярност, започват да се появяват и други термини производни на този. Ето някои примери за такива производни думи:

SEO

SEO

  • SEO оптимизатори или SEO специалисти – това са хората, които са включени в процеса на SEO оптимизацията като спомагат за по-бързото индексиране на сайтове от търсещите машини и тяхното изкачване в позициите на страниците с резултати от търсенията.
  • SEO компании – това са фирми, предлагащи услуги в сферата на SEO оптимизацията.
  • White hat похвати в SEO-то – Това е оптимизация, при която се използват само разрешените методи за въздействие върху алгоритмите, които не противоречат на изискванията на търсачките.
  • Black hat практики в SEO–то, както и самото име подсказва представлява оптимизация с помощта на забранени методи като автоматичен обмен на линкове, спам на съдържанието и прочие, които биват откривани и санкционирани от търсачките.

Нека разгледаме накратко White hat и Black hat похватите в SEO оптимизацията и да направим сравнение между тях.

White hat е нормална оптимизация, при която сайтът се оформя с полезно и подходящо съдържание, писано и добавяно на ръка. Очевидно всички експерти използват този метод на оптимизиране, който включва изграждането на качествено съдържание и добавянето на подходящ брой уместни и съответстващи на контекста линкове. От друта страна, ако информацията, предоставена на сайта Ви, е наистина полезна, самите читатели ще започнат да я препращат на свои познати и приятели и да я публикуват в социалните мрежи, като по този начин естествено ще увеличат трафика на сайта.

White hat SEO

White hat SEO

Black hat от своя страна включва машинното пренаписване на съдържанието, както и използването на специални програми и приложения, които автоматично поставят хиляди линкове. Обикновено лесно ще разпознаете съдържание, генерирано от машина. То съдържа множество граматични и стилистични грешки, трудно се чете и е създадено с единствената цел да заблуди търсачките.

Това е било възможно преди, но на този етап търсачките са усъвършенствани и лесно разкриват подобно съдържание и го изхвърлят от резултатите си. Така че ползващите подобни неразрешени техники рискуват да бъдат перманентно баннати или забранени от търсачките. По този начин те изчистват класиранията си от всички, които използват измама и хитрост, за да стигнат до върха, вместо да положат усилия да бъдат полезни на останалите.

За мнозина начинаещи в сферата на SEO, Black hat практиките изглеждат по-примамливи, тъй като предлагат на пръв поглед лесни и бързи резултати, докато достигането на високи резултати чрез White hat SEO изисква много време и постоянни усилия и подобрения. Но трябва да имате предвид, че всички нечестни методи и опити за измама на търсачките в крайна сметка приключват с провал, разочарование и загуба на вложените пари и време.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!