≡ Menu

UPS устройства предпазват техниката от спиране на тока

UPS устройства са необходими и полезни – това знаят всички, които работят с компютри. Да вземем за пример потребител, който работи на компютър и внезапно му спре токът. Когато имате много работа и голямо количество информация, която не сте запаметили в паметта на компютъра, тогава идват на помощ UPS устройства. Така се наричат устройствата за непрекъснато токозахранване. Те служат да предпазват всякаква техника от проблеми със захранването. Тези устройства, освен че филтрират, модифицират и увеличават електрическото напрежение, те предпазват при внезапно дръпване на шалтера. Когато внезапно спре тока други устройства, наречени АВР включват резервното напрежение, но времето между отпадането на нормалното напрежение и включването на резервното се нарича „време на реакция”.

UPS устройствата

UPS устройствата

Има 3 базисни вида такива устройства – пасивни, устройства от резервиращ тип, които подават към консуматора нормален ток, а при отпадане се извършва превключване към консуматора от батерията. Управляващата електроника е в пасивен режим и следи какви са параметрите на напрежението в мрежата. Превключването от нормалното мрежово напрежение към UPS устройствата става за време от порядъка на 10 милисекунди.

UPS устройства

UPS устройства

Вторият тип са с автоматичен регулатор на волтажа. Управляващата електроника е в „спящ” режим. В тях има елемент за натрупване на енергия. Разликата е във допълнителна стабилизация на входящия ток чрез превключваемите намотки на автотрансформатор. Времето за превключване към UPS устройствата е около 2 милисекунди. Ако регистрира спиране на мрежовото захранване устройството изключва мрежовото и поема функциите. Този вид устройства са евтини и прости. Работата в автономен режим е около 30 минути. Този вид намира приложение при работа с компютри.

UPS устройства цена

UPS устройства цена

Третият вид UPS устройства са устройства с двойно преобразуване. Входящото променливо напрежение се трансформира в постояннотоково. След което постояннотоковото отново се трансформира в променливо напрежение. Времето за реагиране и превключване към батерията на UPS е нула. Превключването става мигновено, не се усеща от консуматора. Третият тип UPS устройства намира приложение при работа със сървъри с критични данни.

UPS устройства цени

UPS устройства цени

UPS устройствата са изградени по следния начин: основното в устройството е акумулаторната батерия, комутатор, който служи за превключване на източника на захранване и устройство, което преобразува напрежението от UPS устройствата в променлив ток.

Основни характеристики на устройствата: изходна мощност – измерва се във волт-ампери или ватове. Време на превключване от нормален в автономен режим на работа – измерва се в милисекунди и е основен критерий за качествата на продукта. Диапазон на входящото напрежение – това е диапазона на нормалното напрежение, при който устройствата работят и стабилизират, без да превключат на акумулаторната батерия. Експлоатационен срок – измерва се с години – времето на работоспособност на акумулаторните батерии на UPS устройства.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!