≡ Menu

3 вида плугове, които земеделците използват

Селското стопанство съществува и се развива от векове, а един от най-основните инструменти в тази сфера е плуга. Той е инструмент, които улеснява работата на земеделските производители, като им помага да обработват земята си. Те се използват за оране или казано с други думи това е процес, който подготвя земята за засаждане. Без оране няма засаждане, без плуг, няма оран. Именно поради тази причина плуговете са толкова важен инструмент за земеделските производители.
През вековете, плуговете са напреднали значително и сега на разположение на всички земеделци на пазара се предлагат много различни и модерни видове плугове.

Олекотени плугове
Използван през древността този плуг и до днес намира приложение в малки ферми. Това се дължи на неговата изключителна ефективност. Днес на пазара се предлагат много видове плугове, които са базирани именно на олекотения плуг. Той се състои от един голям нож, който навлиза вертикално в земята. Преди години плуговете са били теглени от коне, волове и дори от човека, а днес за тази цел се използват тракторите. Докато острието се движи по земята, той реже, повдига, обръща и аерира почвата, и всичко това с едно движение.

Обръщателен плуг
Обръщателния плуг е друга версия на олекотения. Разликата между тях е, че този вид плугове може да използва две, четири или повече лемежи. Един лемеж или набор от лопатки обръща почвата наляво, а друга лопатка или набор от лопатки обръща почвата на дясно. Един лемеж или набор от лемежи се използват едновременно. Една бразда се прави от един лемеж. В края на браздата, плуга се обръща и браздата се оформя в друга посока.
Обръщателните плугове обикновено са големи и тежки, което налага да се използват с помощта на трактори.

Дискови брани
Дисковите брани са друг вид плуг, който се използва след дълбоката оран като тяхното предназначение е да разбият големите буци на почвата. Дисковете са леко наклонени под ъгъл, което им позволява по-лесно да разрушава буците. В зависимост от ситуациите може дисковата брана може да се закачи непосредствено след плуга, който пък е закачен на трактора. По този начин, след като плуга разоре почвата, дисковите брани разбиват големите буци пръст.

В помощ на земеделските производители на пазара се предлагат още много и различни видове плугове като обръщателни, навесни, лозарски, конвенционални и други. Ако търсите сигурни и надеждни плугове, заложете на марката. Разгледайте предлаганите от нас плугове.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!