≡ Menu

Шпакловка

Шпакловка е една от най-популярните строителни услуги, които и днес се предлагат от различните фирми. За разлика отпреди години, в наши дни методите на работа са много по-трайни, съвременни и усъвършенствани. В това по всяка вероятност вече са имали възможността да се убедят голяма част от майсторите, които са възпитаници на така наречената „стара школа”.

Повечето от тях са използвали гипс за шпакловането на стенните повърхности в помещенията, но истината е, че с него работата върви със значително по-бавни темпове. Освен това за приготвянето на необходимата смес са нужни двама души, което е свързано с допълнително ангажиране на поне още един работник. Сега на разположение на майсторите са бързо съхнещи продукти, които са многократно по-ефикасни и надеждни в сравнение с чистия гипс.

Също така те не са никак скъпи, което определено е важен фактор. Преди да се пристъпи към същността на шпакловането, е важно на всяка цена повърхността да се покрие с грунд.

Това е може би единственият процес, който като цяло протича по-бавно, и то защото се налага грундът да изсъхне напълно. Нанасянията по стената за цялостната шпакловка са три на брой, всяко от които има огромно значение и не бива да се подценява. Докато първото има по-скоро общ характер, то именно последното е от най-голяма важност. Благодарение на него се доизглаждат всички онези повърхности, които поради една или друга причина не са успели да придобият желания вид.

Инструментите за шпакловане са много на брой, като някои от тях включват маламашка, мистрия и четки. С всичко това трябва да разполагат специалистите от фирмите, наети да извършат шпакловането. Както често става в областта на строителството и ремонтите, цените на тази услуга може да се променят в зависимост от особеностите на поръчката. Това обаче е нещо, за което фирмите уведомяват своите клиенти по различни начини, включително и от страниците на своите сайтове.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!