≡ Menu

Хидроизолациите – съвременната технология срещу влагата

Мислили ли сте как да изолирате местата, характеризиращи се с висока влажност? Това е често срещан проблем, който винаги намира решение, но в много случаи то се оказва недостатъчно ефективно. В бързо развиваща се индустрия като строителството обаче, всеки проблем е временен и е актуален за кратък период. Решения винаги се намират, а ефективността им само може да се подобрява с течение на времето.

циментова хидроизолация

циментова хидроизолация

Съвременната инженерна дейност е установила като системно важни строителните материали от категорията на хидроизолациите. Те могат да бъдат квалифицирани съобразно ниско и високо строителство. Важно е да се отбележи, че според характера на предназначението си, хидроизолациите биват ирезистентни откъм водно нахлуване и предпазващи откъм последствия, предизвикани от водна среда. Ако вземем под внимание факторa локация, то тогава може да разделим хидроизолационните системи на покривни, разположени под повърхността на сградата, срещу почвена влажност и капилярна вода. В зависимост от това къде са разположени, може да се разграничат изолации във влажните помещения и хидроизолационни материали за басейни, резервоари и др. Една от най-важните точки за класификация на хидроизолациите е материалът, от който са изградени. Така разграничаваме три основни вида – битумна, полимерна и циментова хидроизолация. Всички те са надеждни и могат да попречат на влагата да нахлуе в дадено помещение. Но коя все пак е най-добрата? Може ли въобще да говорим за най-утвърдила се хидроизолация? Истината е, че специалистите не срещат единодушие по този въпрос, но голяма част от тях са склонни да вярват, че циментовите хидроизолации са по-практичния избор за редица ситуации. Дали това е така? Нека да видим! За целта ще сравним различните хидроизолационни решения.

Хидроизолационните системи се характеризират със строго специфична структура, а промяната в нея, с течение на времето, може да окаже силно влияние върху процесите на отслабване във възлови носещи конструкции. По този начин бива засегнат и времевия период на експлоатация на сградите и съоръженията.

От изключителна важност, когато се проектират хидроизолационни материали е детайлното познаване на отделни въздействия върху самата конструкция. Те най-често се проявяват като влияния, предизвикани от атмосферната среда. Тези материали, също така, се отличават с една много важна категория, а именно – механичната им издръжливост. За качествената хидроизолационна система е от значение да  може да остави явна гаранция за основните и най-важни изисквания към строежите. От изключителна важност е хидроизолационната система да бъде добре слепена или свързана със самото съоръжение. По този начин се достига до по-лесен контрол над евентуални проблеми в конструкцията и нейната структура. За безопасното експлоатиране на такъв тип система, от ключово значение е монтирането ѝ да бъде направено от доказани специалисти, спазващи най-важните правила и норми. Само така можете да бъдете сигурни в постигането на резултатите, в които Ви уверяват производителите.

Хидроизолациите трябва да бъдат качествени и надеждни и в друг аспект, а именно – огнеопорна безопасност. Тя от своя страна зависи от самият материал, който се вгражда в хидроизолационната система и конкретно от разположението ѝ в конструкцията.

Ето защо в последните години, на строителния пазар се утвърждава една доказана технология, а именно – циментовата хидроизолация. Както беше отбелязано по-рано, тя добива все повече популярност поради своята ефикасност и издръжливостта, която предоставя. Това я прави приложима не само за интериорни, но и за екстериорни повърхности. Циментовата хидроизолация осигурява и трайна защита от влага като  се характеризира с нулева водопоглъщаемост. Този факт е от ключово значение в съвременните строителни практики.

Важно е да се отбележи, че когато стигнем до фазата на поставяне на циментова хидроизолация, трябва да се съблюдават основни правила и изисквания. По този начин се осигурява оптимална трайност и качество на материала.

Като пример за качествена циментова хидроизолация може да се разгледа сайта ни. Той е двукомпонентен хидроизолационен шлам, характеризиращ се със силна еластичност. Продуктът набира все по-голяма популярност сред специалистите в областта на хидроизолирането. Тази циментова хидроизолация е надеждна и висококачествена. Това определено не остава незабелязано от потребителите.

За да бъдете най-сигурни относно правилния начин на работа с избраната от Вас циментова хидроизолация, преди това се запознайте подробно с нейната техническа документация. Това е от изключителна важност за постигане на целите, които сте заложили и желаете да изпълните чрез хидроизолационните продукти. Спазването на всички стандарти и съблюдаването на утвърдените практики в индустрията ще Ви гарантират качествен краен резултат.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!