≡ Menu

Функции на контакторите

Големите електромотори изискват по-големи електрически кабели, за да се свържат към електропреносната система. Би било непрактично да се използва дебел кабел за включване и изключване на мотора. Инженерите са разработили решение на този проблем – използването на система от контактори. Освен това, че включват и изключват мотора, контакторите изпълняват и други функции.

 

контактори

контактори

Контрол при нисък волтаж
Повечето големи мотори са трифазови или такива, които използват променлив ток. Това означава, че три кабела, които са наречени L1, L2 и L3 захранват двигателя. Три работещи дебели кабела, които да захранват мотора са непрактични. Контакторите използват малък контрол на напрежението през главните захранващи линии.
При включване в електрическата верига бобината на контакторите заработва. Обемните контакти, които са свързани индивидуално към L1, L2 и L3, носят големия волтаж на мотора. Тъй като комутационните апарати изискват само малък контрол на напрежението, съответните контролни проводници могат да бъдат много тънки.

Термична защита
Много контактори имат вградена термична защита за случаи на претоварване. Ако двигателят става прекалено горещ, това може да се дължи на претоварване или късо съединение. В този случай системата от контактори засича топлинното претоварване и нарушава веригата. В действителност топлинното претоварване предизвиква вътрешния прекъсвач.

Работа на заден ход
Много приложения на моторите изискват от тях да могат да работят на заден ход. Например, за да се обърне конвейерна лента на поточна линия. Може да се наложи да се обърне посоката на конвейерна линия, за да премахнете повреден компонент. В контролния панел има бутон, който се нарича “Reverse”. Бутонът е свързан направо със системата от контактори. Когато се подаде тази команда, те разменят движението на L1 и L3, карайки на мотора да се върти назад.

Кратка работа
Понякога се налага моторът да работи за малко, а след това да спре. Контакторите могат да помогнат и в тази ситуация. Единственото, което трябва да се направи, е да се подаде команда с бутона “Jog”. Когато бутонът бъде натиснат, той задейства мотора. Когато бутонът вече не е натиснат, моторът спира работа. Тази функция, командвана от контакторите, се нарича кратка работа и има наистина много приложения в ежедневието. Приложението на тази функция в автоматизираните системи е свързано с прецизни дейности, като например поставяне на бутилка под струята за пълнене. Моторът задвижва поточната линия, която се премества само на няколко сантиметра, за да застане на правилното място.

Бутоните на контролния панел
Повечето контролни панели от системата от контактори имат няколко бутона, които са еднакви за повечето модели. Традиционно тези бутони са “Run”, “Jog Forward”, “Reverse”, “Jog Reverse” и “Stop”. Бутонът “Run” стартира двигателя. Бутонът “Jog Forward” задвижва мотора само когато пръстът ви е върху него. “Reverse” бутона обръща въртенето на двигателя. Бутонът “Jog Reverse” задвижва мотора, но в обратна посока на въртене, и то само тогава, когато пръстът ви е върху него. Бутонът “Stop” спира всички команди, които са били зададени.
Контролният панел е свързан с контактора чрез различни кабели (както можете да видите от схеми, предоставени за различни модели контактори тук: ). Това е напълно безопасно свързване. Човекът, който оперира с контакторите, може да направи работата с двигателя наистина много лесна. Освен това комутационните апарати спомагат за ефективността при работата на двигателите. Многото им функции дават възможност за широко приложение както в бита, така и в промишлеността.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!