≡ Menu

Управителен съвет

По традиция, в навечерието на новогодишните празници се състоя последния за годината Управителен съвет на фирмата ни. Събранието бе открито и ръководено от председателя на

фирмата ни. Обсъден бе проект на Бюджет на фирмата за 2015 г., който бе представен от главения секретар на фирмата. Обобщавайки основните отлики от предходния бюджет, той подчерта на първо място е стабилизирането на финансовото състояние. Секретар на фирмата изтъкна, че философията на новия бюджет е наред с увеличение на средствата за съфинансиране и фонд ни, да се надгражда, като се инвестира в сградата и се развиват възможностите, председателят на Контролния съвет на Федерацията направи анализ и даде конкретни предложения с цел подобряване на информираността на членовете на управителния съвет и усъвършенстване на финансовата дейност във Федерацията. От името на Контролния съвет декларира тяхната готовност с наличния си административен капацитет да съдействат за постигането на тези цели. След дискусия по Бюджета от страна на присъстващите той бе приет на първо четене.

Носители на федеративни награди

На последните за 2014 година заседания на Изпълнителното бюро и Управителния съвет на фирмата бяха взети решения за удостояване с Федеративни награди на Териториалната организация и нейни заслужили членове, по случай годишнината на сдружението, както и на трима дългогодишни дейци по транспорта. Управителния съвет удостои със „Златна значка”, съгласно Правилника за Федеративни награди за дългогодишна активна съюзна дейност на членовете.

За дългогодишна творческа и съюзна дейност и във връзка с юбилейната годишнина на сдружението, удостои, съгласно на Правилника за федеративни награди с Юбилеен знак ” редовни членове. Със Златен медал за дългогодишна активна съюзна дейност и за значим личен принос в развитието и утвърждаването на обществения престиж и авторитет на фирмата и нейните сдружения, съгласно с Правилника за федеративни награди Управителния съвет.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!