≡ Menu

Съотношение на цена и услуга при детективското разследване

Когато се говори за заплащането на дейността на детектив се казва, че често пъти работата на разследващия се оценява прекалено високо. Да бъдеш детектив не е лесна задача. Трябва да бъдеш отговорен, способен да запазваш самообладание и да разполагаш с ресурси. Истината няма цена, това е доказано от детективското ни бюро. За да се доберат до нея, хората са способни на всички. Високото заплащане за услугите на детектив може да бъде както заслужено, така и неоснователно. Ще представим признаците, на база на които се сформира цената на детективската услуга.

Вида на разследвания случай влияе ли върху заплащането на детектива?

Определената цена зависи от случая, който е поет. Когато става дума за сериозно вътрешнофирмено разследване, цената, която ще трябва да се заплати ще бъде по – висока. При издирването на изчезнали лица ще окажат влияние дните, които са изминали от изчезването на лицето и обстоятелствата, при които се е случило. Цената на детективската услуга ще зависи и от ценността на събраната информация. Когато става въпрос за строго секретни данни, то сумата, която ще получи разследващият детектив ще бъде по – висока. При бракоразводни дела на съпрузи с голямо семейно имущество, доказването на изневяра от страна на единия би довело до прехвърляне на цялата собственост във владение на другото лице.

Кога детектива може да поиска по-високо заплащане?

В случаите когато са заложени големи семейни богатства, детективът има правото да изиска по – добро крайно заплащане. Цената на детективското разследване ще бъде определена на база период, в който разследващия е бил зает с конкретния случай. Този период може да бъде за броени дни, или цяла година. Продължителното предоставяне на услуги ще окаже влияние върху крайната цена. Съотношението цена – услуга е в зависимост от поетия риск от страна на наетия детектив. Когато става въпрос за разследвания от криминален характер, детективите могат да поискат по – висока цена за своите услуги. Ако събирането на информация не е обвързано с риск за живота на разследващия, то завишената крайна цена би била неоснователна. Употребата на технически средства в процеса на разследване също влияе върху съотношението цена – услуга. Когато разследващият детектив си служи с допълнителни средства, тяхното закупуване трябва да бъде компенсирано от поръчителя.

Кой заплаща разходите свързани с детективско разследване?

Всички направени разходи за транспорт и консумативи ще определят крайната сума за заплащане. Не трябва да се пренебрегват както труда на детектива, така и личните усилия, които се влагат в процеса. И не на последно място, съотношението цена – услуга ще зависи от крайния резултат. Разследването трябва да завърши с представяне на неоспорими доказателства. Ако такива липсват се смята, че детективът не си е свършил добре работата.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!