≡ Menu

Счетоводна кантора и договор с нея

Счетоводната отчетност за една фирма е от изключително значение. Въпрос на избор е как да се процедира за да имаме гаранция за качествени счетоводни услуги.

Договорът със счетоводна кантора е една добра алтернатива, особено когато става въпрос за нов току-що прохождащ бизнес. Какво представлява обикновено една счетоводна кантора?

Счетоводната кантора е фирма, чиято дейност е строго профилирана в професионално водене на счетоводство за фирми или физически лица. В нея работят дипломирани счетоводители, които обикновено са със сериозен практически опит в различни сфери на бизнеса.

Изборът на счетоводна кантора става обикновено с препоръка от приятел, но повечето счетоводни фирми се стремят и предлагат коректни счетоводни услуги за да могат да оцелеят в света на конкуренция. Безспорно особено през последните години, бизнесът осъзна, че счетоводното обслужване от счетоводна кантора е най-рентабилния начин всяка фирма да получи добра счетоводна услуга на ниска цена.

Добре е услугата да бъде обвързана с договор за поне една финансова година. Това е гаранция за сериозна ангажираност както от страна на счетоводната кантора, така и за фирмата, която има спокойствие за своето годишно приключване и счетоводна отчетност във всеки един момент.

Какво трябва да съдържа един договор за счетоводно обслужване?

  1. Точно и конкретно описание на счетоводните услуги, които ще се ползват от фирмата. Счетоводните кантори обикновено имат типови договори, които обхващат пакети от счетоводни услуги, които започват от необходимият минимум до взимане на документите директно от офиса и обработката им.
  2. Договорената цена за тези услуги, която може да е пакетна или конкретно за всяка услуга. Ако има преференции или отстъпки при определени условия, трябва да бъдат подробно описани.
  3. Страни по договора, които могат да бъдат како фирма, представлявана от Управител, така и физическо лице
  4. Права и задължения на страните, описани подробно и коректно като се включват и евентуални неустойки при неизпълнението им
  5. Срок на договора, който се договаря между страните. Срокът няма законови ограничения като може и да е безсрочен по желание и на двете страни.
  6. Допълнителни споразумения – тук може да бъдат включени уговорки относно Годишното счетоводно приключване на фирмата и оформянето на счетоводния отчет, който е доста сериозен етап от счетоводната отчетност за един бизнес и може да се договори отделно.

Подписването на договор със счетоводна кантора е стъпка, която дава спокойствие за една фирма и гарантира сигурност относно счетоводната и документация. Счетоводството е една важна част от управлението на всеки бизнес и коректното му водене е гаранция за успешно развитие и финансови резултати.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!