≡ Menu

Скрап площадки у нас и по света

Вече години наред след установяването на някои законни изисквания и вземане на превантивни мерки по отношение опазване и защита на околната среда, може свободно да се говори и за площадките за скрап у нас.

Допуснати да изпълняват задълженията си бяха само онези, които спазиха стриктно законните изисквания, а това отваря и нови врати пред страната ни, по отошение скрап индустрията.

Според изчисления, които включваха целият поцес от проучвания и изследвания излизаше, че дори половината от площадките за скрап за гуми, масла, метали, автомобили, батерии, домашна битова техника, да са се съхранили, то нуждата на страната ни от преработващ отрасъл ще е задоволена.

Разходите по поддръжка на площадките, както и целия стопанствен обект на фирмите за скрап изискват много високи разходи. Такива за по-малките търговци на скрап се оказва непосилна задача. Въпреки това може да се затвърди, че както във всеки прогрс, така и реформите, които претърпя скрапа у нас, помогнаха на най-силните да оцелеят.

Високите изисквания за скрап фирми по отношение на прелицензиране, регистриране на площадки за скрап; постоянен надзор и съхранение на всички запаси във всеки един от обектите, бяха спазени от много от тях.

Хвърляйки един поглед към скрап индустрията в световен мащаб много от тези мерки са били взети години по рано. Изненадващи са фактите, че са създадени всякакви съоръжения за рециклиране на дори на метали от кораби. В американският флот, например големи лайнери се употребяват за рециклиране, след което от създадените от тях метални корпуси се заздравяват други плавателни съдове.

На някои места дори се използва практика, потънали кораби да бъдат умишлено потопявани, с цел да се изградят нови изкуствени рифове.

От скрап индустрията се възползват редица сфери на човешката дейност. Така например в строителството отпадъчни материали от метали влизат в ново изграждане на пътни артерии, магистрали, големи производствени сгради и т.н.

Под внимание се взема и съставът на рециклираните материали.

Предвид факта, че уранът е много плътен метал, неговите качества превъзхождат титанът. Това го прави изключително използван за военни и промишлени цели. Отделеният уран, останал от преработката в ядреното оръжие и гориво за ядрени реактори, се нарича обеднен уран и се използва от всички отрасли на военната индустрия в САЩ за бронебойни снаряди и екранировка.

Някои индустрии, като енергията от възобновяеми източници и производството на слънчева фотоволтаична технология са по-активни в създаването на политики за рециклиране, дори преди да има значителен обем на техните отпадъчни потоци. Това предвижда и търсенето му в бъдеще да нараства.

Рециклирането на всеки един материал се придържа към високите стандарти за екологична отговорност и може да помогне на потребителите да идентифицират отговорните заводи за скрап.

Самите процес на преработка на метали, електронни отпадъци, пластмаси, стъкла имат една обща кауза, която се свежда до прецизно уползотворяване на природата и пестене на ресурсите й.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!