≡ Menu

Регистрация на фирма АД

Съкращението АД означава акционерно дружество, като участниците в него в него се наричат съдружници, тоест не акционери. Освен това при регистрация на фирма и по конкретно Акционерно Дружество целия капитал ще е разделен на части, като те се наричат на кратко акции. Така всеки акционер, който изяви желание да се включи, може да закупи част от акциите на определена сума.

Какви точно ще са предимствата при регистрация на форма АД ?

– Ако решите да развивате дейност, при която ще се привлича по-голям капитал, тогава е най-добре да се насочите точно към регистрация на фирма АД;

– Освен това, така рискът за всички акционери е минимален, поради това че ако дружеството задлъжнее към кредиторите, те ще отговарят пред тях само в размер на техните акции, които притежават, а не за всички;

регистрация на фирма

регистрация на фирма

– При желание на един от акционерите на дружеството, той може лесно да даде и да прехвърли своя дял в него на други лица;

– Целият капитал при регистрацията на фирма АД се разпределя между съдружниците в нея на равни части, като това става под формата така наречените акции;

При учредяване на акционерното дружество се прави събрание на всички акционери, като на него се вземат важни решения – избор на директорите, задълженията и съответно правата на АД, определя се размера на всички вноски и така нататък.

Ако искате да извършите коректно регистрация на фирма от типа АД, тогава ще трябва да съберете следните документи:

– Всички ваши лични данни;

– Да определите, какво ще е името на АД;

– Къде ще е постоянния адрес на компанията и съответно нейното седалище;

– Какъв точно ще е предмета на дейност на дружеството;

– Трябва да определите, каква ще бъде системата за управление, а именно едностепенна или двустепенна;

Ако решите да извършите точно регистрация на фирма АД, тогава трябва да знаете, че таксата, която ще заплатите е незначително по-голяма в сравнение с регистрациите на другите видове фирми, които можете да основете.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!