≡ Menu

Регистрацията на фирма като услуга

Регистрирането на една фирма е процес, който има своята специфичност и за да бъде вписана една нова фирма в търговския регистър се изисква цялата документация да бъде подготвена прегледно и следвайки нормативните изисквания. Затова е силно нежелателно физически лица самостоятелно да се наемат с процедурата по регистрация на фирма, тъй като в много случаи те са обречени на неуспех, а дори и да успеят начинанието им се явява изключително нерентабилно от времева и финансова гледна точка.

История на услугата „регистрация на фирма”

регистрация на фирма

регистрация на фирма

Тази услуга датира още от момента, в който дойде демокрацията в България и станаха факт първите частни фирми и предприятия. До преди няколко години тази услуга се предлагаше единствено от адвокатите и струваше минимум 400лв. Една доста разумна цена имайки предвид, че се изискваше начален капитал от 5000лв за регистрация на ООД или ЕООД. До голяма степен високата цена за услугата се оправдаваше и от практиката адвокатите предлагащи тази услуга да използват собствени средства за начален капитал, които в последствие изтегляха и така спазваха законовите изисквания.

В последните години няма вече такива пречки и като цяло процедурата беше значително опростена като изискуемия начален капитал беше намален на 2лв. Това направи излишно плащането на такива големи суми за регистрация на фирма.

регистрация на ЕООД

регистрация на ЕООД

Намаляването на изискването за начален капитал, подобрението на българската икономика и много други фактори доведоха до засилен интерес към регистрация на нови фирми. Това важи най-вече за младите българи, които се престрашиха да опитат да започнат собствен бизнес.

Поради този засилен интерес се появи и цял отрасъл на бизнеса занимаващ се с предлагането професионални услуги по регистрация на фирма, като така помагат на младите предприемачи да преминат успешно първата стъпка към успешния бизнес. В началото се появяват няколко фирми предлагащи тези услуги, но наскоро стана популярно и счетоводните къщи да я предлага, някои от които дори безплатно с цел привличане на клиенти за счетоводно обслужване.

регистрация на оод

регистрация на оод

И така към днешна дата услугата по регистрация на фирма се предлага от адвокати, счетоводители и фирми специализирани в тази дейност. Това доведе до изключително тежка конкуренция в брашна и драстично намаляване на цената, която в момента е около 220лв за регистрация на ЕООД или ООД. Важно е да подчертаем, че макар и услугата да се предлага от фирми с по-различна основна дейност, предпочитания избор е професионалисти специализирани в точно тази област и най-вече юристи. Тази специализация гарантира качество на предлаганите услуги.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!