≡ Menu

Проверка на аудио сигнали с осцилоскопи

Осцилоскопите са уреди, които се използват за измерване на честотата на вълни. Те са в състояние да направят двуизмерна графика на тези вълни, както и да ги проследят в определена времева рамка. Осцилоскопите ще разкрият сложните честоти и вълнови форми на аудио сигналите от музика, говор или други звуци. Ако използвате кабелът, който е означен с “Y”, можете да чуете музиката и да гледате на осцилоскопите в същото време. В случай, че сте запознати с функциите на осцилоскопите, този експеримент ще отнеме само няколко минути, за да се подготвите.

Какво ще ви трябва?

На първо място, ще трябва да се снабдите с уред, който да измери честотата на звуковата вълна. Осцилоскопите са комплектувани с две сонди, през които звукът попада в тях за анализ. Освен това, винаги е добра идея да намерите и книжката с инструкциите. Там можете да намерите цялата информация за функциите на осцилоскопите.

В ситуация, в която ще измервате честотата на звуковата вълна, ще трябва да се снабдите с плеър или радио. Можете да използвате и слушалки, които да ви помогнат да направите отчитането възможно най-точно.

Инструкции

Включете уреда, с който ще измервате аудио вълната. На дисплея на осцилоскопите трябва да виждате координатна система. Това означава, че едната ос е предназначена да измери времевата рамка на вълната. В този случай ще трябва да настроите на 1 милисекунда на разделение. Вертикалата на осцилоскопите е предназначена, за да измери напрежението на вълната. Настройката на този параметър трябва да бъде 1 волт на деление.

Включете “Y” адаптера в жака за слушалките на MP3 плейъра или радиото. Включете слушалките в един от жаковете на “Y” адаптера. Сложете слушалките и намерете музика от вашия плеър или радио. Нагласете умерена сила на звука. Включете уреда, който ще измери честотата на вълната. В този случай, трябва да включите черния кабел на осцилоскопите.

В момента, в който свържете уреда, можете да видите как се отчитат данните на дисплея. Това, което виждате, са измененията на звуковата вълна. Понякога показанията могат да се изгубят. Това не бива да ви притеснява. Вероятно осцилоскопът не е настроен правилно.

За да получите по-добър поглед към вълните с различни честоти, може да ви се наложи да промените настройките както по хоризонталата, така и по вертикалата. Настройте вертикалния вход за управление или променете звука на плейъра. Възможно е вълните да са твърде големи или малки за екрана на осцилоскопите.

Използването на осцилоскопите

Използването на тези уреди може да се окаже трудна задача за начинаещите. Това е причината, поради която ще ви се наложи да се запознаете добре с функциите, които може да ви предоставят осцилоскопите. От друга страна, щом се научите да ги използвате, можете да разберете колко голямо приложение имат те.

Уредите са широко известни както в научните среди, така и сред инженерите. От технологична гледна точка, сега можете да използвате много предимства, които преди нямаше да са на ваше разположение. Съвременните осцилоскопи като този продукт имат голяма памет и могат да съхраняват данни от много измервания. Това прави проучванията и анализите на звуковите вълни много по-лесни и задълбочени.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!