≡ Menu

Оставете си време да мислите

В спомените си за експедицията до Северния полюс Робърт И. Пиъри казва: „От бързане да кача ескимосите и кучетата на борда, да подготвя кораба за отплаване и да се боря с ледовете не ми беше останало време да мисля за нищо друго, освен за това какво ми е нужно в момента.“ Въпреки че не съм стъпвал дори близко до Северния полюс, това чувство ми е напълно познато.

Ежедневните задължения на предприемача са толкова много и разнообразни, че понякога не стига време да спре и да обмисли някои по-концептуални идеи: посоката, в която върви, напредъка, който прави, потенциала му за развитие и отношенията му с клиенти и доставчици. Твърде лесно е да бъдете толкова улисани в преговори, обслужване и продажби, че да забравите основната функция на предприемача в неговото приключение – да мисли.

Обичам да пътувам до отдалечени кътчета на света – като гръцките острови – тъй като това ми дава възможност да мисля свободно. Намирам се толкова далеч от офисите на своите компании, че започвам да забравям работното всекидневие. Вместо това си сипвам чаша прясно изцеден портокалов сок и, зареял поглед дълбоко навътре в синьото Средиземно море, мечтая за напълно новите посоки, в които ще се развият моите фирми, за иновативни маркетингови кампании, продуктови концепции и нови бизнес идеи. Всеки път, когато си отделя време, за да отида някъде и да помисля на спокойствие, се връщам с нови идеи как да увелича печалбата на компаниите си и да се забавлявам повече.

Тур Хейердал, капитан на сала Кон Тики, пише: „Когато имахме възможност, се качвахме в малката ни лодка и я оттласвахме от сала, така че имахме възможност да погледнем на своето приключение отстрани.“ Докато стояли на сала, на Хейердал и неговите спътници им било трудно да преценяват неговата конструкция, ефикасност и движение. Само когато го гледали от разстояние, можели да оценят силните и слабите му страни и да обмислят подобряването на плавателния съд.

По същия начин – докато стоите в офиса, трудно можете да измерите потенциала на вашия бизнес. Ако слезете на улицата и гледате сградата, в която се помещава офисът ви, това няма да ви помогне много – за разлика от „разходките за поглед отдалеч“ върху сала на Хейердал. Трябва да обмислите бизнеса си, докато се намирате физически далеч от него. Само тогава ще имате възможност да погледнете наистина от разстояние различните аспекти, от които се състои той – мястото, на което се намирате, продуктите, които предлагате, обслужването ви, рекламата, ситуацията в офиса, служителите и публичния ви имидж – и да изследвате кои секции се нуждаят от смяна или ремонт.

Воденето на приключенски дневник е друга стратегия за развитие и успех. Всеки ден през главата ни минават стотици различни мисли и идеи, но те изникват в съзнанието ни толкова бързо, че не успяваме да ги осмислим, преди да ни осени следващата. Всъщност през главата ни минават толкова много

идеи, че няма друг начин да запомним всички, освен да ги записваме. Разбира се, не е необходимо да записвате абсолютно всяка мисъл, която ви хрумне, но е полезно да запишете онова, което сте научили, вашите наблюдения, идеи, стратегии и надежди.

Няма нужда вашият „дневник на наблюденията“ да прилича на многотомно издание на „Енциклопедия Британика“. Познавам предприемачи, които си записват просто отделни думи, фрази или части от изречения през деня. Ако ви хрумне наистина интересна идея, можете да я опишете изцяло или пък да я нахвърляте с няколко ключови думи и фрази. След това – на следващия ден, през следващия месец или дори догодина – можете да прегледате записките си. Като си водите дневник и го препрочитате периодично, ще се превърнете в изключително добър предприемач, тъй като винаги ще имате подръка свежи мисли и идеи.

Патрик Хенли казва: „Имам само една пътеводна светлина, която следвам, и това е пътеводната светлина на опита.“ В бизнеса – както и в живота – непрекъснато получавате уроци, но човек има избирателна памет. Вие помните само една малка част от идеите и мислите си – освен ако, разбира се, не ги записвате в специален дневник. Преглеждайте редовно записките си и пътеводната светлина на опита ще ви отведе до незнайни съкровища в джунглата на предприемачеството.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!