≡ Menu

Небезизвестните електронни подписи

Съвременната електронна фактура, която представлява модифициран вариант на обикновената хартиена, навлезе много бързо в бизнес средите и вече е предпочитан начин за изпращане и получаване на всякакви доставки. Тя притежава редица предимства заради което и хората я избират пред хартиения носител.

електронни подписи

електронни подписи

Особено популярна е сред фирмите, които работят с много клиенти, позволявайки им да проверяват и извършват всякакви действия с парите и личните си данни и кореспонденция. Все пак, сигурно се досещате, че няма как една фактура да бъде призната за електронна, просто ей така. Тя трябва да отговаря на определени изисквания, които включват съдържането на разни компоненти, съдействащи за доброто име на фактурата. Става дума за небезизвестните електронни подписи.

Тяхното предназначение е изключително важно, без тях статута на фактурата няма да бъде същият. Те се „изявяват“ като защитник на кореспонденцията на хората, както и на техните пари и данни. Позволяват извършването на всякакви операции с парични средства, като не взимат под внимание местонахождението на лицето. Всъщност, този шифър позволява подписването на документа от всяко разстояние, дори и да не се намира на мястото на събитието. Получен е в следствие на математически действия и операции, и не позволява злоупотреба с данните ви. Точно заради това, модерните електронни подписи, а от там и фактурите са толкова предпочитани. Предотвратяват всякакви промени по документите, както и намеса от чужди лица.

електронните подписи

електронните подписи

Тези електронни подписи се срещат в два варианта – за физически лица и за фирми и организации. В зависимост от това, за кого или какво искате да бъде подписът, трябва да представите различните документи. Задължителните са лична карта или друг документ за самоличност, състоянието ви в даден момент, със заверка от съда, както и регистрация по БУЛСТАТ.

Предимствата, които получавате, притежавайки такъв подпис, са много – пестене на време, нерви и пари, гарантирана сигурност на данните и защита от недоброжелатели. Благодарение на него, може да ползвате услугите на българските министерства и агенции.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!