≡ Menu

Надмощие над конкуренцията в PPC рекламата

AdWords, както е и при останалите платформи за PPC реклама, не е просто безмозъчна система. И това е много широко разпространено мнение. Способността на специалистите, които се занимават с поставянето на кампании, трябва да е насочена към избор на правилните ключови думи, както и към написването на страхотни реклами. Това има огромно влияние върху възвращаемостта на инвестициите от Pay per click рекламата.
Разбирането на начина, по който работят качественият рейтинг и честотата на клик, може да се отрази много на работата на всеки сайт с AdWords. Собствениците на бизнес трябва да гледат на платформата за онлайн реклама на Google като на катализатор, който ще ускори продажбите на техните продукти или услуги.

Как се изчислява качественият рейтинг (б.а. Quality Score)?
Качественият рейтинг има огромно влияние върху по-важните показатели в профила ви за PPC реклама. Всеки сам може да го изчисли, за да разбере къде точно се намира със своята реклама.
Качественият рейтинг е пряко свързан с Click-through rate (CTR). Маркетолозите са проучвали хиляди кампании, за да установят тясната връзка между двата фактора.
По принцип колкото по-високи са нивата на CTR на Pay per click рекламата, толкова по-висок е и качественият рейтинг. Не може да се даде идеалната пропорция между двата фактора, защото понякога се получава разпръскване, което не може да бъде предвидено.
Все пак, ако Click-through rate (CTR) се намира на средно ниво, може да се очаква PPC рекламата да заеме висока позиция, но и цената за клик да се увеличи. Естествено е да се направи заключението, че Pay per click рекламата с ниска позиция ще има и ниски нива на честота на клик.

Сравнението
Връзката между средната позиция на рекламата и качественият рейтинг с постоянни нива на CTR е по-скоро с отрицателен знак. Това означава, че тя няма да получава много ефективни кликвания, а и те ще са неоправдано скъпи. Може би в този случай една PPC реклама от трета позиция би могла да има много по-добра приложимост и потенциал за възвръщане на инвестициите.
В обобщение може да се каже, че колкото са по-високи нивата на клик за вашата кампания, толкова по-добър качествен рейтинг ще имате. Това е една идеална ситуация. Тук трябва да се отбележи, че, ако вашите резултати не са точно идеалните, не можете да си купите качествен рейтинг с максималния бид.

Очакванията
Всяка кампания, която започва на платформа за PPC реклама, има определени цели. Това означава, че можем да наречем това с термина „очаквани нива на клик”. Това е стойност, която може да се изчисли, като се вземат данните от няколко профила в AdWords. Говорим за наистина много важно изчисление, защото подсказва дали една Pay per click реклама е достатъчно ефективна, или трябва да се постави на ново място, или да бъде пренаписана изцяло.

Време е за обобщение
Идва моментът, в който трябва да се отбележи, че качественият рейтинг на PPC рекламата не се определя от позицията, на която тя е поставена (или поне така твърдят). Рекламата е подвластна на честотата на клик, която до голяма степен може да предопредели позицията. Това е наистина много съществена разлика, която трябва да се използва в помощ на всеки бизнес. Google се опитва да накара рекламодателите да се надпреварват за по-добри позиции и ключови думи. Търсачката прави това както за собствените си печалби, така и за улеснение на потребителите, които въвеждат заявки и имат намерение да пазаруват онлайн. Прочетете още в тази насока в сайта ни.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!