≡ Menu

Много по-добри условия

Липсата на работни места и оскъдните заплати в родната ни страна са факторите, поставящи ни пред предизвикателството да търсим други начини за издръжка на семействата ни и нас самите, а именно чрез започване на работа в чужбина. Желанието за реализация, развитие и по-висока заплата, но голямата носталгия по родния дом е избора, пред който сме изправени и който трябва да обмислим внимателно преди вземане на окончателното решение. Но фактът, че много други страни предлагат много повече работни места и много по-добри заплащания е това, което все пак ни изкушава и от известна степен предрешава избора ни. Няма как да пренебрегнем липсата на храна на масата вкъщи и недостатъкът на парите за покриване на основните ни нужди тук в България. Започването на работа в чужбина може да бъде както временно, така и постоянно решение на иначе огромния проблем.

Българите, работещи извън границите на страната се радват на доста по-високи заплати от местните, въпреки че в много страни работната ни ръка се брои за ниско платена, възнаграждението остава доста удовлетворяващо.

Много от страните в Европейския съюз са сред най-предпочитаните като например Великобритания, Германия, Испания, Италия, Португалия, Гърция и други. Но възможностите за работа, които предлагат и дестинациите отвъд океана също не са за подценяване. Сред най-заеманите работни места са тези в областта на туризма, здравеопазването, социалните помощи, строителството, отглеждането на деца, различните селскостопански дейности и други.

Като цяло предимствата на това да имаш работа в чужбина са следните: възможност за реализация и просперитет, по-високо месечно заплащане и съответно по-висока самоувереност и самооценка, запознаването с нова култура, научаването на друг език, сприятеляването с нови хора. Недостатъците са живеенето далеч от близки и приятели, носталгията и рядкото прибиране у дома, всъщност само по празници. Но професионалната реализацията, взимането на достатъчно пари за покриването на разходи, сбъдването на определените от нас цели винаги изискват някакви жертви.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!