≡ Menu

Катунска кокошка

Стандарт на Катунска кокошка Българска порода.

Произход:

Тази порода кокошки е създадена през края на 20 и началото на 21 век в китното Пловдивско село Катуница от селекционера Александър Николов, който чрез целенасочена селекция на местни много едри кокошки с месодайна продуктивност и по екстериор.

Общо впечатление:

Изключително големи масивни птици с много типична месодайна визия. Тялото е отлично замускулено, дълбоко и широко.

Породна характеристика при петела:

Тяло: широко, дълбоко, дълго с правоъгълна форма, хоризонтално носено.

Гръб: дълъг и широк, по възможност прав. Шарановият гръб при тази порода е допустим.

Шия: силна, средно дълга, добре оперена.

Рамене: широки, заоблени, частично покрити от шийното оперение.

Крила: сравнително къси, тесни, държани близо до тялото, успоредно на гръбната линия.

Пояс: широк, сравнително добре оперен с ясен преход към опашката.

Опашка: сравнително къса, средно широка с не много богато оперение. Носена е под висок ъгъл, катеричата опашка не е недостатък.

Гърди: дълбоки, широки, отлично замускулени, държани не много високо от земята.

Корем: пълен, широк, обемист.

Глава: средно голяма, широка.

Лице: червено.

Гребен: средно голям, листовиден, прав, равномерно назъбен.

Менгуши: средно големи, заоблени.

Околоушки: червени, издължени, с гладка тъкан.

Очи: оранжево-червени.

Клюн: средно-дълъг, масивен, здрав с цвят кореспондиращ с цвета на краката.

Подбедро: добре оперено, средно дълго, отлично замускулено.

Крака: силни, средно дълги с масивни кости, неоперени и сравнително широко поставени. Цветът на краката е жълт до жълт с тъмен нюанс. Пръстите са четири, широко поставени, допуска се изкривяване на вътрешния пръст.

Оперение: богато, плътно прилепнало към тялото, липсва обемност.

Породна характеристика при кокошката:

Наподобява петела, с изключение на половите различия. Тялото е по-ниско носено, по-компактно, с по-силно развита задна част. Коремът е добре развит, обемист и мек. Поясната част е добре развита.

Сериозни недостатъци:

Прекалено слабо, тясно, късо, плитко, триъгълно, слабо замускулено, леко или с висока позиция тяло. Плитки, тесни или много високо носени гърди. Бели околоушки. Клюмнал гребен при млади петли. Много силно развита опашка при петлите.

Цветови разновидности:

Тъмно червен

Петелът е с червено-кафява шия, перата на която към края са с черен кант. Поясът и раменете са червено-кафяви, гърбът е по-тъмно червено кафяв. Гърдите, бедрата и корема са черни богато обсипани с червено-кафяви петна. Крилният триъгълник е червено-кафяв. Опашката е черна.

Кокошката е с червено кафява глава и шия, която към корпуса просветлява към огнено червена, поради златисто-червеното окантване на шийните пера. Гърдите са със същият огнено-червен цвят, като всяко перо е неравномерно множествено кантирано. Раменете са по-тъмни, червено-кафеникави, поради по-ясно изразената поликантовост. Крилата са кафяви, обсипани с черни напречни шарки. Поясът и корема са пепеляво-кафеникави, а опашката черно-кафява. Краката и клюна са с жълт до тъмно жълт цвят.

Сериозни недостатъци: прекалено светло оперение при петела; липса на крилен триъгълник; кафява опашка; изцяло червено-кафяви гърди; липса на частична или пълна кантираност на гърдите и раменете при кокошката. Изцяло черни крака при двата пола.

Златисто-сребрист

Петелът е със сребристо-жълтеникава шия, перата са черни със сребристо-златист кант. Поясът е сребристо-жълтеникав. Раменете са червено-кафяви със широк сребрист център, гърбът е по-тъмно червено кафяв. Гърдите, бедрата и корема са кафяво-черни. Крилният триъгълник е сребрист. Опашката е черна.

Кокошката е със сребристо-черна глава и шия, която надолу към тялото е с ясно изразени сребристи кантове на черните шийни пера, осите на шийните пера са сребристи. В сребристото шийно оцветяване се наблюдава лек жълтеникав нюанс. Гърдите са сребристо-кафяво-черни, като всяко перо е неравномерно множествено кантирано с черни и кафеникави шарки при сребриста основа и ос. Раменете са по-тъмни, червено-сивкави. Крилата са сребристо-черни, сребриста основа, обсипана с черни напречни шарки. Поясът и корема са тъмни пепеляво-кафеникави, а опашката черно-кафява. Краката и клюна са с жълт до тъмно жълт цвят.

Сериозни недостатъци: прекалено златисто оперение при петела; липса на крилен триъгълник; кафява опашка; липса на частична или пълна кантираност на гърдите и раменете при кокошката; черна шия при кокошката. Изцяло черни крака при двата пола.

Маса: петел 5,5 – 6,5 кг; кокошка: 4,5-5,3 кг.

Минимална маса на разплодните яйца: 60 г.

Цвят на яйцата: кремав

Размер на пръстените: 27/24

Фризийска чайка

Тези птици идват от Германия – Източна Фризия. Приемани цветове са черно сребрист и черно златист. Очите им са кафяви.

Тези бързо растящи пилета се справят добре при свободен начин на отглеждане, въпреки че са малко по-нервни и искат да летят.

Петлите тежат по 2.25 – 3 кг, а кокошки от 1.75 – 2.5 кг.

Кокошките произвеждат 180 яйца на година от 55 грама.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!