≡ Menu

Капитализмът ражда изобилие – ражда живот, изпълнен с богатства!

Капиталистическата икономика ражда изобилие и може наистина да промени коренно начина на живот на една нация. Хората обаче имат грешната представа, че капитализмът като с магическа пръчка ще им донесе идеален живот. И затова в кризисни моменти се отричат от него и като разплакани дечица хукват при майката — Държава, сочейки сърдито капитализма с пръст.

Само че грешат. Няма икономическа система, отделена от човешките действия. Икономиката пък не е машина, която работи удовлетворяващо или неудовлетворяващо.

Всичко в икономиката е процес, съставен от човешки действия. И когато има проблем, трябва да се запитаме дали къде, кога и защо сме действали погрешно. А не просто да отричаме системата. Така в крайна сметка може да стигнем до отричане на човека. Което някои “умни” глави вече също са склонни да правят.

Така или иначе капитализмът ражда изобилие, като създава естествени стимули да се произвежда и/или доставя това, което е нужно. И ако Държавата не се бърка, хората произвеждат в ред, съответстващ на специфичния за всеки момент порядък на нуждите. Ако пък се бърка, тази естествена логика в мотивите и действията на хората се запазва, но данните стават подвеждащи, а действията /особено инвестициите/, водят до пилеене на ресурси, изтичане на стойност и загуба на време.

Но да пренебрегнем за миг дефектите в управлението на икономиките в света и мрачните прогнози за бъдещето. Ако осъзнаваме и оценяваме непрекъснато какво ни носи капитализма първите могат да се изчистят, а вторите – да не се сбъднат. Един от начините за това е като осмисляме конкретните положителни обстоятелства, като следствия от донякъде капиталистическата икономика.

Едно от тях касае начина, по който се придвижваме днес. Той е по-бърз и по-малко натоварващ. Така спестяваме време, енергия и ангажираност. А всяко спестяване създава възможност да се фокусираме върху извършване на дейности и консумиране на блага от по-висок ред. И животът ни се развива във все по-благоприятна за нас посока.

Едно от ключовите условия това да продължава е развиващият се пазар на автомобили, авточасти и консумативи /филтри, накладки, масла, добавки…/ Благодарение на конкуренцията на свободния пазар днес се радваме на изобилие от консумативи за автомобили, които решават проблеми или водят до избягване на редица усложнения в автомобилната система. Освен това често чуваме за подобрени продукти и дори за революционни изделия, които могат да решават още по-добре проблемите, свързани с изхабяването на основни авточасти.

И трябва специално да споменем цените. Днес филтрите, маслата, накладките, добавките, че и основните авточасти са напълно достъпни за една огромна част от хората. Да не говорим и за безграничното удобство да открием най-подходящия за нас вариант за покупка на авточасти и консумативи онлайн. Това няма как да се случи, особено в такива мащаби, без развитието на свободния пазар, капитализма и технологиите. Представете си филтрите да се произвеждаха ръчно, представете си повечето от процесите необходими за създаването им да не бяха автоматизирани. Представете си да имаше само едно място, откъдето да си ги набавиш. Щяха да бъдат доста по-скъпи, а редовната поддръжка на колата щеше да е лукс.

За щастие е различно. Всякакви филтри, накладки, масла, добавки, ремъци, както и основни авточасти, днес са достъпни за масовия потребител. На пазара има изобилие от стоки. Вярно е че за някои това създава проблеми. Става по-трудно да изкараш добра печалба. Но хей, в живота е така, всичко има най-малко две страни – реалността е такава. Оценките пък трябва да включват анали на поне 3 страни. Но като цяло ако икономиката върви, ако оптимизираш дейността си и ако си отдаден и коректен с клиентите и партньорите, ще успяваш. Само трябва икономиката да работи свободно, хората да се договарят, спрямо субективните им оценки, да търсят най-добрата сделка във всеки отделен случай. Така ще уцелваме по-често да откриваме най-изгодните съчетания в действията си.

И ще живеем по-богато!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!