≡ Menu

Как правилно да пишем новини

Така наречената обърната пирамида е най-популярната, най-използваната, най-добре познатата и най-преподаваната схема, по която се пишат новинарски статии. Този начин на структуриране на материалите в новинарските статии се е наложил още през 19-ти век, когато се ражда съвременната журналистика. По онова време имало няколко различни течения, които държали на различни принципи при поднасяне на информацията в медиите. Имало медии, които предпочитали статиите да са максимално кратки и стегнати, за да се спести редакторска работа. Други допускали по-дълги статии, но изрично настоявали най-важната информация да се поднесе в първия абзац на статията. От опита на журналистите и редакторите, работили на новинарското поприще преди около 200 години, се родили принципите, по които и до днес работят представителите на журналистическото съсловие.

новини

новини

Новинарската статия, която се пише по схемата на обърнатата пирамида, съдържа отговорите на шест ключови въпроса – без тези въпроси практически е немислимо написването на съдържателна и качествена новинарска статия.

Кратката версия на тези знаменити шест въпроса изглежда така: кой, какво, кога, къде, защо, как. По-подробната версия на въпросите показва за какво всъщност става дума. И така – чрез отговора на въпроса “кой” се изяснява кой е главният герой на поднесената новина. Чрез отговора на въпроса “какво” на читателя трябва да му стане ясно какво точно се е случило. Отговорът на въпроса “кога” показва отрязъкът време, през който се е случило събитието. Отговорът на въпроса “къде” показва местоположението на събитието. Отговорът на въпроса “защо” изяснява причините за събитието. Отговорът на въпроса “как” изяснява допълнителни подробности и механизми на произшествието.

Друг важен принцип, който се е наложил и утвърдил при писането на новинарски статии, това е принципът на разполагане на най-важната информация най-горе в статията, т.е в първите няколко реда, в първия абзац на новината. Особено важен е най-горният, първият ред на статията. Този първи ред на статията всъщност е способен да “продаде” новината на читателя, т.е. да привлече вниманието на консуматора на новини или обратно – да го отблъсне от четене на новината. Затова първият ред е изключително важен, той трябва да бъде силно натоварен едновременно с емоция и с информация – трябва “да удря в десетката”. Първият ред трябва да е така написан, че на читателя да му се прииска да прочете цялата новина. Едно подробност – когато става дума за местни новини от определено населено място, в горната част на новината трябва да е отразено името на населеното място, например “Бургас”, за да може читателя моментално да се ориентира, че става дума за новини от Бургас. Да предположим, че в новината се говори за протест на жители от Бургас – тогава още във втората или третата дума трябва да се упомене названието на населеното място, например така – рибари от Бургас блокираха изходите на града с искане за…

Що се отнася до останалата част от статията, тя трябва да е логически издържана. Това означава новината да има начало, среда и край. Първите редове трябва да приковат вниманието на читателя, а следващите абзаци да дадат подробности относно описваното събитие. С последния абзац новината трябва да придобие завършен вид. За целта в последните редове на новината може да се направи някакъв извод от цялата представена информация или да се кажат няколко думи за последствията, които е предизвикало описваното събитие.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!