≡ Menu

Как да удължим живота на транспортните ленти

Като всяка истински добра технология, която е поставена в служба на хората, транспортните ленти също имат дълга история. Техни предшественици са водоподемни устройства, използвани преди около 3000 години в Месопотамия и в древен Египет. Първите съвременни конвейери с гумено-текстилни транспортни ленти, се появяват в манифактурите във Великобритания през 1868 година. С това било поставено началото на производството на първите лентови конвейерни системи. В днешно време нито едно голямо производствено предприятие не може да мине без лентови транспортьори. Транспортните ленти пренасят късове руда, дървени трупи, пакетирани стоки с различно предназначение. Транспортните ленти имат работна и неработна повърхности от каучук, както и скелет от текстилни или стоманени нишки. Конвейерната система се допълва от носещи ролки, закрепващи скоби, електромотори и други елементи.

Трябва да се подчертае, че една от най-важните характеристики на транспортните ленти е тяхната здравина, доколкото работата на конвейера е свързана с непрекъснато движение, което, от своя страна, води до износване на гумираните транспортни ленти. Суровите условия, при които обикновено работят транспортните ленти – при много ниски или много високи температури, също водят до тяхното износване. Макар че лентите са изключително здрави, подсилени със специални тъкани или със стоманени кабели, все пак при експлоатацията им се появяват нарези и охлузвания, в резултат на които носещата гумирана повърхност се накъсва и се показват нишките на тъканите или стоманените кабели, които всъщност понасят основната тежест при работа на конвейера. В такъв случай текстилните или стоманените нишки лесно могат да се повредят от остри предмети, микроорганизми, течности. Повреждането на гумираните повърхности и на текстилната или металната носеща конструкция на транспортните ленти бързо довежда до пълно разрушение на конвейерната система.

Ето защо при откриване дори на дребни деформации по транспортните ленти, е необходимо да се вземат спешни мерки по отстраняването им. Своевременната поддръжка на конвейерната система е най-добрият метод за удължаване времето на действие на конвейера. Много по-ефективно е да се отстраняват дребни дефекти, отколкото да се прави сериозен ремонт или да се сменя транспортната лента – това означава спиране на работата на цялата система за доста дълъг период време, което пък веднага се отразява върху ефективността на цялото предприятие и съответно – върху финансовите му резултати.

Ремонт на малък дефект, който представлява разкъсано гумено покритие и разкритие на нишките на тъканите или на стоманените нишки, се прави обикновено по два начина. Единият начин е захващане на разкъсаните парчета с метални скоби. Това обаче не е ефективен метод и решава проблема само за кратко време. По-ефективният метод е ремонт на транспортната лента чрез използване на специални полиуретанови защитни композиции. След нанасяне на композицията протритото или разкъсано място се покрива надеждно, тъй като този вид композиции имат изключителна здравина и дълготрайност – до 25 години.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!