≡ Menu

Как да си върнете контрола

Всичко, което трябва да направите, е да се държите по на­чин, съвсем различен от обичайния. Променете реакциите си: всъщност няма значение реагирате ли или не, просто се дръжте по съвсем противоположен начин. Задавайте въпро­си; любопитствайте. Направете промени във външния си вид (нямам предвид пластична хирургия), в жестовете, в начина на изразяване. Поставете отново своите основателни, но оста­вени без отговор искания. Уверете се, че компанията се отнася с вас коректно и в съответствие с договора ви.

Преначертайте границите на приемливото и неприемливото, но според „правилата“ на самата компания. С други думи по­степенно показвайте, че няма повече да търпите да се отнасят с вас зле (защото ние приемаме, че вие се чувствате зле там). Може да го правите бавно и постепенно, но го започнете!

Да станете нов човек означава, че другите, включително и шефът ви, ще гледат на вас с нови очи и ще се държат с вас по нов начин.

От голямо значение е да не казвате нищо на никого, когато предприемете описаните промени: това трябва да е част от стратегията ви. Оставете ги да се чудят и да ви наблюдават. Бъдете твърди, дори и по принцип да сте човек, който избягва конфликти, не издържа на напрежение или често му иде да си каже всичко. Спомнете си колко често като дете сте издавали свой приятел, който има тайна?

Опитвате се да създадете сензация. Това ще заинтригува шефа ви. Какво сте намислили сега? Ще изглежда, че имате специална сила или знание и той ще иска да разбере какво е то. Може да изглежда смешно, но ви уверявам, че ако го изиграете както трябва, ще постигнете кардинална промяна в съотношението на силите между шефа ви и вас. Няма нужда да го тревожите (това ще се случи така или иначе!), но той не може да смята, че сте му в кърпа вързани. Добрата новина е, че можете да го правите стъпка по стъпка, според това дали се чувствате добре.

С всяка промяна самочувствието ви ще расте. И след всяка промяна отношението на хората към вас ще се променя. Ис­тинският показател за самочувствие е да не казвате нищо и да чакате да ви попитат – тогава хората ще ви слушат. В това е трикът: не се оправдаваш, не обясняваш защо.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!