≡ Menu

Как да се грижим за котел на твърдо гориво

Ако живеете в къща или ново построен блок, то има голям шанс да се наслаждавате на удобството да топплите дома си с котел на твърдо гориво. Казвам удобство, защото в сравнение с другите алтернативи, вие сте с едни гърди пред останалите.

твърдо гориво

твърдо гориво

Първо, вие сте енергийно независими – не зависите от “Топлофикация” или “Енергото”, за да поддържате дома си топъл и уютен. Второ, не плащате баснословни суми, които нямат нищо общо с реалността и нормалното икономическо състояние, нито пък движението на цените на изкопаемите горива на световните пазари. И трето, използвайки пелетен котел или някакъв друг съвременен модел, вие сте въглеродно- неутрални.

грижа за котел на твърдо гориво

грижа за котел на твърдо гориво

Поддържането на котела е толкова важно, колкото поддържането на всяка друга жизненоважна система в един дом или бизнес. Без поддръжка, живота на котела ще бъде драстично съкратен. Най-добрият начин за поддържане на котела се изпълнява правилно, като се поддържа редовно, вместо да чакат за част да се съборят. По-долу са няколко съвета за поддържане на котела:

сертифицирани и опитни професионалисти.

сертифицирани и опитни професионалисти.

  1. Редовно наблюдение и регистриране на показанията на котела, особено при промишлените котли, е от съществено значение за да бъдете сигурни, че всичко работи правилно. Воденето на дневник е от съществено значение и може да включва такива показания като температура на водата и разхода на гориво.
  2. Това ще ви помогне да определите резки или постепенни промени, които могат да са знак за проблем. Например, повишаването на температурата на газове с течение на времето може да означава натрупване на котлен камък, който намалява преноса на топлина. При всяка индикация за намалена ефективност е най-добре да се възползвате от услугите на професионалист. Други показания, които може да наблюдавате и записвате са: нивото на водата, налягането и температурата на бойлера.
  3. Проверка за твърдост на водата, която загрява котела е друга важна процедура що се отнася до поддръжката. Както производители на котли на твърдо гориво, така и експерти по поддръжката препоръчват да се направи анализ на водата, защото твърдостта на водата може да намали ефективността на котела. Когато има натрупване на минерали във водата, системата ще работи при по-нисък полезен капацитет.
  4. Важно е да се уверите, че котелът не е пълен със сажди. Тъй като това ще доведе до намаляване на неговата ефективност. Натрупването на сажди намалява топлинния трансфер към водната секция на котела. Когато е налице намаляване на трансфера на топлина, горелката се включва по-често, което води до изразходването на повече гориво. В резултат се повишават разходите за енергия. Котелът трябва да се почиства най-малко два пъти годишно.
  5. Също така е важно да се провери котела за течове. Места, подлежащи на контрол включват болтове и хоризонтални и вертикални шевове. Уверете се, че счупени болтове или шпилки са подменени веднага. Уверете се, че датчика за гориво и температура работят изрядно.
котел на твърдо гориво

котел на твърдо гориво

Най-доброто време за извършване на проверки и ремонти на котел на твърдо гориво са пролетта и есента. И вместо да се пробвате вие сами да ремонтиране котлето си, оставете това на сертифицирани и опитни професионалисти.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!