≡ Menu

Как да предпазим лаптопа си от най-честите повреди – Първа част

В тази статия, ще ви представя полезна информация, за хардуерните проблеми, които най-често могат да възникнат, по време на работа с вашия лаптоп.

Днес в 21-ви век, развитието на технологиите променя не само живота на хората, навиците и поведението на потребителите, но и подхода за справянето на възникналите по време на ползването проблеми.

До края на миналият век, проблемите с техниката са се отстранявали по един доста по-различен начин, докато днес нещата стоят по-различно, което е в резултат на свръх интензивното развитие на техниката. Появата на пазара на продукти като – лаптопи, компютри, таблети и други изискват по-специфични грижи, от вече познатите ни. Един много добър пример за това могат бъдат лаптопите (преносими компютри), с които всеки един от нас се е сблъсквал.

За да удължим техният живот и подобрим работата им са необходими както грижи, така и системна поддръжка. Този вид техника е много уязвима поради липсата на достатъчно пространство при изработката му. Това се дължи на стремежът на производителите да постигнат максимална компактност. Именно това може да доведе до доста проблеми, по време на използването на един лаптоп.

Слаби страни на лаптопа относно хардуерната част:

  • Риск от прегряване – това е един от най-често срещаните проблеми, който е в резултат на наслояването на много прах. Когато лаптопът не се отваря системно за почистване (от опит препоръчвам, това да бъде правено минимум веднъж годишно), има риск от повреда на вентилатора, който се грижи за охлаждането на всички компоненти, намиращи се в него. Другото нещо, което е от особено значение за доброто охлаждане на лаптопа е термалната паста на процесора, която трябва да бъде подменяна при всяко почистване, тъй като с течение на времето тя губи своите качества.

Когато частите на лаптопа не се охлаждат добре, той започва да прави различни проблеми – рестартира се, блокира и редица други неизправности от подобен характер. Ако в такъв момент, някои от изброените неща бъдат подценени и не им се обърне внимание на време, крайният резултат неизбежно води до сериозна повреда, в някои от компонентите на лаптопа (прегряване и съответно изгаряне на даден компонент, който най-често е чипсета или видео картата). Най-често при този вид проблем екрана на лаптопа не светва.

  • Уязвимост на хард диска – това е най-чувствителната част, както при компютрите, така и при лаптопите. При лаптопите рискът от повреда е много по-висок, тъй като повечето от тях се намират в непрекъснато движение. Те са много чувствителни при удар, особено когато лаптопът е в режим на работа. Много от притежателите им не ги съхраняват правилно (не използват подходящите аксесоари за лаптопи или въобще не използват такива). Поради това съветвам, собствениците на този вид техника да подбират възможно най-добре необходимите за тях аксесоари. Най-важният от тях е чантата за лаптоп, тъй като както вече ви споменах, по-горе в статията, лаптопите са доста „чувствителни” устройства и не реагират добре на ежедневните несгоди, свързани с тяхната мобилност. Този проблем с лаптопа до голяма степен може да бъде решен, като се направи правилният избор за чанта, която е специално предназначена за носенето на лаптоп. Тя ще ви гарантира не просто удобство, но и сигурност. По този начин вие ще избегнете доста от често срещаните проблеми с хард диска и останалите компоненти, но същевременно ще си осигурите и комфорт. За съжаление никой не е застрахован, от подобен тип несгоди. С опита и времето съм установил, че клиентите, които съхраняват по правилен начин своите лаптопи имат значително по-малко перипетии, по време на работата си с тях.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!