≡ Menu

Какво е фумигация

На всички ни се е случвало да се срещаме доста пъти и в доста различни ситуации с различни видове вредители –било то насекоми, буболечки или други същества, вредящи на нас и средата наоколо. Разбира се, естествената реакция при поява на вредители е дезинфекцията или иначе казано фумигация. Фумигацията е метод за премахване на вредители, който всъщност представлява изпълване на засегнатото пространство с газообразни пестициди.

фумигация

фумигация

Някои смятат, че пестицидите не решават трайно проблема, но пък са важно допълнение към поддържането на другите условия като добра хигиена например. Фумигацията е подходящ метод, понеже използваните газове за смъртоносни за вредителите, но безвредни за хората, а и нямат остатъчно действие. Фумигацията може да контролира вредителите на различни места, от различни типове – в жилищни сгради, в кораби, в големи количества житни продукти, например. Последните са задължителни най-често, понеже чрез фумигацията се предотвратява евентуалното пренасяне на „екзотични” насекоми и буболечки в други страни. Фумигацията е метод, който влияе и на физичната структура на материала, който обитава вредителя – например дървото.

премахване на вредители

премахване на вредители

Най-общо процесът на фумигация обхваща няколко основни стъпки. Първо помещението или зоната, която ще се обработва, се изолира по начин, по който да е запечатана отвсякъде, така че пестицидите да не излизат. Следващата стъпка е освобождаването на газообразните фумиганти. Пространството трябва да остане запечатано за определен период от време, за да може процесът на фумигация да е ефективен – пестицидите да циркулират из въздуха достатъчно време, за да повлияят.

фумигация значение

фумигация значение

Следващата стъпка е ключова – пространството трябва да се вентилира, така че отровните газове, останали от фумигацията, да излязат, за да не навредят на хората след това. Ако всички тези стъпки са изпълнени правилно и успешно, то и фумигацията е успешна. За фумигацията се използват различни видове химикали, но обикновено те са фосфин, формалдехид, водороден цианид, 1,3 – дихлоропропен, лодофом и какво ли още не.
Като цяло процесът е ефективен, но както вече споменахме, сам по себе си не носи сто процента успех. Необходимо е да поддържаме добра хигиена най-вече, ако искаме фумигацията да има ефект.

фумигация на зърно

фумигация на зърно

Фумигацията като услуга могат да ни предложат много фирми, които се занимават специално с това – извършва се от експерти в областта, така че газообразните пестициди да могат да свършат своята работа ефективно, а и да не навредят на хората. Процесът не е много познат у нас, но в световен мащаб е необходимост и е добре познато действие за много от работниците или търговците, а дори и да обикновените хора, които дезинсекцират домовете си. Единственото условие за безопасност е запечатването на помещението и правилното боравене с газовете.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!