≡ Menu

Какво е домейн име? Видове домейни

Домейн името е създадено за да се улесни достъпът на потребителите до Вашият сайт. То води до IP адресът му (IP адресът е съкращение от “Internet Protocol address”, и служи като уникален начин за връзка с интернет, посредством точкови разделения на числа, между 0 и 255).

Need-To-Register-A-Domain-Name

Така лесно и бързо може чрез въвеждане на име “myseoblog” и домейн с разширение “.com” да се достигне до 43.85.108.239, например. Така вместо да запомняте IP адреси е нужно да запомните някакви букви, които често образуват смислена дума. За тази цел при регистрирането на домейн, потребителят трябва да се съобразява с тематиката, дължината му, дали има други символи като “-“, разширението и прочие. Въпреки, че домейн разширенията като “.com, .info, .org” и прочие често се пренебрегват, те имат различен смисъл за различни видове проекти. В днешно време обаче, доста домейн имена са заети и няма как да бъде регистрирано едно и също такова повече от един път, затова потребителите отхвърлят смисъла на разширенията и търсят единствено да регистрират кратко и уникално домейн име, независимо какво разширение го следва.
Всъщност, за да проработи домейн името е нужна DNS система (Domain Name System), която преобразува домейн името в IP адрес. При въвеждане на домейн името, първоначално трябва да се узнае IP адреса на хоста, да се направи връзка с него и чак тогава да зареди Вашата страница.

Съществуват и допълните домейни, който под английски интерфейс може да срещнете като “add-on domains”. Предимството на този вид домейни е, че може да си направите отделно домейн име на един и същ хостинг. След създаването на add-on домейн, Вие трябва да имате нова папка в основната директория на Вашият хостинг, именувана според домейн името което сте избрали. Така един и същ хостинг може да служи за различни сайтове и домейни.

Има и друг вид домейни, наречен поддомейни, или на английски “subdomains”. Този вид домейни Ви дава възможността да разделите вашият домейн “domain.com” на “subdomain.domain.com”. Тоест, ако главната цел на myseoblog.org е да бъде блог, а ние искаме да добавим и форум, бихме направили един поддомейн “forums.myseoblog.org” и да го ползваме с цел единствено форум.

Съществуват и паркирани домейни. Това, разбира се не са домейни, които може да срещнете по паркинг местата. Чрез дейността на паркираните домейни (parked domains), Вие ще може да използвате над 1 домейн за влизане в един проект. Тоест, ако искате да имате няколко едни и същи домейна, но с различни разширения, Вие може да ги пренасочите към един и същ хостинг и така, за пример, достъпът до Myseoblog може да се извърши чрез myseoblog.com, myseoblog.info, myseoblog.org, myseoblog.bg и прочие.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!