≡ Menu

Какви предпазни мерки да вземем при ремонт на автоклиматик

Всяка професия крие своите рискове. В темата, ще Ви запозная с рисковете и предпазните мерки при работа с автоклиматик. Когато работите по автоклиматични системи, съществуват специфични рискове, които изискват взимането на специални мерки за безопасност.

1. Фреон – фреонът се изпарява много бързо при контакт с атмосферата, замразявайки всичко, до което се докосне това може да причини сериозни изгаряния и измръзвания.

Фреонът образува силно отровен газ, ако бъде изложен на директен пламък. Освен това те са отровни в големи количества и тъй като са по-тежки от въздуха, представляват опасност при работа в затворено пространство.

2. Налягането в системата – налягането в страната под високо налягане на системата, е изключително високо, което може да доведе до изпускането на струя фреон под високо налягане ако се появи теч. Това може да предизвика сериозни наранявания на очите и кожата.

3. Компресорни смазочни масла – маслото за фреон R134 e синтетично и е много хигроскопично и отровно. Този вид масло бързо преминава през кожата, като поглъща влагата от нея. Винаги носете непропускливи ръкавици и работете с компресорните масла много внимателно.

Защитно облекло

1. Винаги носете непропускливи ръкавици и предпазни очила при работа с автоклиматик, включително, когато свързвате или разскачате автоклиматичното оборудване за обслужването.

2. Винаги носете гащеризон или защитно яке и никога не работете с оголени ръце. Не се препоръчва да работите с навити ръкави, дори когато е горещо.

3. Носете защитни обувки или ботуши, когато работите с бутилки за съхранение на фреон.

Мерки за безопасност, които сервиз за автоклиматици препоръчва

1. Слагайте защитни капачки на сервизните съединения на автоклиматичната система и на клапаните на бутилките за съхранение на фреон, когато не ги използвате.

2. Съхранявайте бутилките за фреон на хладно място, където не са изложени на преки източници на топлина и директен пламък.

3. Използвайте екстрактор за изгорелите газове, когато двигателят работи в затворено пространство.

4. Източвайте автоклиматика, преди да вкарате автомобила за боядисване, защото от голямата топлина може да се появи свръх налягане в системата, което може да доведе до повреди в гумените семеринги или спукване на маркуч.

5. Източвайте климатичната система, преди да извършвате, каквото и да било заваряване, близо до компонентите й.

6. Придържайте съединенията на тръбите, когато разхлабвате фитингите, за да избегнете изкривяване на тръбите.

7. Поставяйте обратно капачките на бутилките за съхранение на компресорните масла, веднага след употреба.

Внимание! Не изпускайте умишлено хладилен газ в природата. Не пускайте автоклиматика, без преди това да сте предупредили дали всички съединения, особено тези към оборудването за обслужване, са стегнати и сигурни.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!