≡ Menu

Интернет фактуриране

Съвременното чудо на технологиите, наречено интернет, днес се ползва от почти всеки човек. С добри и не толкова добри „предимства“, той създава всевъзможни улеснения за хората, с които работата им протича по-бързо и лесно. Виртуалното пространство се „бърка“ в абсолютно всяка сфера и успява да се наложи като предпочитан метод на работа.

електронна фактура изисквания

електронна фактура изисквания

Наскоро, се наложи интересна „мода“, наречена интернет фактуриране. Благодарение на нея, може да получите вашата електронна фактура чрез интернет. Тази процедура вече е изключително предпочитана, тъй като притежава изключително много предимства: сигурна, бърза, лесна и ефикасна работа, не изисква инсталиране на определен софтуер, позволява свързване с който и да е компютър, от всяка точка на света, чрез което много служители могат да работят по едно и също време.

Когато се издаде определена електронна фактура, тя бива доставена веднага до потребителя по имейл, така че проблемът, свързан с губене на време, също изчезва. Този тип документи, предоставят и различни допълнителни удобства, в зависимост от това, с коя система работите.

електронна фактура

електронна фактура

По принцип, в профила си, всеки клиент може да се запознае с правата си за работа. По този начин, всеки може да наложи граници на работата си, чрез фактурите, които издава.

Като електронна фактура би могла да се използва фирмена форма, с уникално съдържание, съдържаща логото на издателя. Ако това не се налага, може да ползвате и обикновена текстова бланка.

Освен с електронна, има системи, които работят и с проформа-фактура. Въпреки че не е официална, тя се предпочита все повече и е доста прилаган документ, който спомага за изчистването на плащанията и за по-лесната и опростена работа на счетоводителите. От този вид фактура се издава електронната такава, а действието с дебитното и кредитното известие е аналогично.

Задача на клиентите е, да отразят документа, когато преценят, с валидния си личен електронен подпис. Самата система позволява търсене на фактури по определен критерий и добро отношение към всеки потребител.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!