≡ Menu

Защо се предпочита регистрация на ЕООД

Организацията на работа на Търговския регистър до голяма степен изчиства регионалните ограничения при регистрацията на фирма. Така например, ако искаме новата ни фирма да има седалище в гр. Търговище, не е проблем да подадем документите за регистрация на ЕООД в Пловдив, без да е необходимо да правим това точно в регионалното звено на Агенция по вписванията.

регистрация на еоод по електронен път

регистрация на еоод по електронен път

Най-предпочитаната форма на регистрация през последните години, е регистрацията на ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност). Тази правна форма стана особено предпочитана, след като минималният уставен капитал за регистрация на ограничено отговорно дружество се намали от 5000 лв. само на 2 лв. Освен това е подходяща за малък бизнес, където едноличният собственик е и управител и единствено работещо лице, осъществяващо дейността на фирмата. Като включим и едно от най-важните предимства на този тип дружества, а именно, че едноличният собственик е отговорен за задълженията на фирмата само до размера на внесеният капитал, не е нелогично, че тази форма стана особено атрактивна и измести актуалната в миналото регистрация на Едноличен търговец (ЕТ).

Едноличен търговец

Едноличен търговец

Основният недостатък при регистрация на ЕООД ( респ. ООД ) е по-големите първоначални разходи за учредяването му. Държавната такса е 160 лева, за разлика например от таксата за регистрация на ЕТ, която е 35 лева. Освен това има допълнителни разходи, като такса за нотариална заверка на документ, удостоверяващ съгласието за управление и е нужен образец от подписа на управителя, банкови такси за откриване на набирателна сметка за уставният капитал, както и по-високите хонорари, които взимат специализираните фирми за услугата по регистрацията. Трябва да отбележим, че ако физическото лице – едноличен собственик и заявител, притежава универсален електронен подпис, може да направи регистрацията на фирмата по електронен път, като се възползва от 50% намаление от държавната такса.

регистрация на ЕООД в Пловдив

регистрация на ЕООД в Пловдив

При всички случаи по-високите първоначални разходи не трябва да бъдат пречка да се избере тази по-съвършена правна форма, предвид неоспоримите предимства, които притежава. И все пак, има ситуации и случаи, в които по изгодно е да се регистрира и осъществява дейност под друга правна форма. Затова е желателно преди предприемане на отговорна стъпка, каквато неминуемо е регистрацията на фирма, е консултацията със специалист – юрист и счетоводител.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!