≡ Menu

Защо е пластмасов?

В началото на 21 век все повече от предметите в живота ни са произведени от материала пластмаса. Това е така благодарение на няколко благоприятни за това фактора.

Първия и естествено най-важният е себестойността на пластмасовото изделие. В повечето случаи това е най-евтиният материал за производството на дадено изделие.

Разнообразието от материали.  На практика се използват десетки видове, които от своя страна имат своите подвидове. Така изборът от материали се извършва измежду стотици. Ако дадено изделие може да се произведе от дърво например, то избора от материали ще е в рамките на десетина вида. Но тези видове ще имат сходни своиства, докато при пластмасата повечето от своиствата й могат да бъдат контролирани. Например прозрачност, еластичност, електропроводимост, издръжливост на UV лъчи и др.

Цветовете също са в полза на пластмасата. На практика всеки един познат ни цвят може да се използва при производството на пластмасови изделия. Този същия цвят може да се възпроизведе с точност по всяко време, дори и да се поднови производството след години.

Бързо производство. Колкото по-сложен е един детайл, толкова по-бавна е неговата изработка. При наличие на няколко различни повърхнини с различни сечения при производството му от дървен материал ще са необходими няколко различни операции в повечето случаи на различни машини. При производството на същия детайл от пластмаса той ще излиза готов без необходимост от допълнителна обработка.

Сто процента повтаряемост. При процеса шприцване например всеки един пластмасов детайл взет от независимо колко дълга серия на производство ще е идентичен с който и да било друг детайл от тази серия. При производство чрез механична обработка това не може да бъде гарантирано или може, но при висока себестойност.

Ниска себестойност на първоначалната инвестиция. Реално за производството на пластмасов детайл (чрез шприцване) са ви необходими три компонента: машина, форма и материал. Всеки производител нуждаещ се от конкретен детайл може да инвестира в производството на формата (шприцформа) и да ползва машини на чужди фирми. Шприцформите се произвеждат по стандарти, което позволява да се монтират на всички видове машини подходящи за нейните габарити.

Производството на пластмасови изделия има и негативни страни. Най-голяма от тях е замърсяването на околната среда.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!