≡ Menu

Енергоспестяващото осветление – LED телата срещу Компактните луминесцентни крушки

Търсите ли начин да намалите разходите си и да подпомогнете спасяването на планетата наведнъж? Ако все още не сте направили тази промяна, трябва да помислите и да потърсите различни източници на озарение за вашия дом или бизнес среда. Две важни опции, които трябва непременно да включите в своето проучване, са енергийно екологичните крушки (известни и като компактни флуоресцентни лампи) и светодиодните такива (популярни със съкращението LED).

Енергоспестяващата крушка се споменава по-често като компактна флуоресцентна лампа, която пести енергия. Тя е предназначена да замени моделите с нажежаема жичка, които бяха използвани в продължение на много дълго време от бизнеса и домакинствата.

Този тип осветителни тела дават същата сила на светлината както крушките с жичка, но в същото време употребяват по-малко електричество и имат значително по-дълъг живот. Тяхната издръжливост е между 8 и 15 пъти по-дълга от тази на традиционния модел.

Най-ефикасният начин за увеличаване на живота на вашите енергоспестяващи крушки е да им позволите да служат възможно най-продължителен период от време. Ако ги използвате само за кратки отрязъци от време, ще намалите живота на осветителния продукт. Възможно е даже да ги сведете до нивото на лампите с нажежаема жичка като ниво на издръжливост.

Като енергоспестител, компактните флуоресцентни лампи използват между 20-33% от мощността, която употребяват традиционните крушки. Освен това е налице и намаляване на излъчваната топлина. Тези два фактора значително редуцират консумацията на енергия, която е необходима.

Въпреки тези предимства, енергоспестяващите крушки струват повече, отколкото е средната стойност на обикновените осветителни тела. В дългосрочен план обаче компактните луминесцентни тела не само изплащат вложената в тях сума, но и спестяват на потребителя значителна сума пари.

Какви са несъвършенствата тогава? Е, енергоспестяващите крушки съдържат живак, който е опасна субстанция. Възможно е да се получи замърсяване във вашата къща или на работното ви място, ако такава крушка се счупи. Налице е потенциал за замърсяване и на природата. Също така тези осветителни тела отделят UV лъчи, които потенциално биха могли да бъдат опасни за вашето здраве.

Една алтернативна, екосъобразна технология, която е все още в процес на разработка, е LED осветлението. Светодиодите притежават повечето от предимствата, които предоставят икономичните лампи, но носят и по-малко от потенциалните им опасности.

Диодите предлагат още нещо – от три до пет пъти по-дълга продължителност на живот от този на луминесцентните лампи. Това означава 35 до 50 пъти повече от относителната продължителност на работа на стандартната лампа. Подобно на енергоспестяващите лампи, LED-овете са изключително “зелени”, когато става въпрос за излъчване на топлина. А, когато говорим за ефективността – те излъчват повече светлина на ват от подобните лампи с нажежаема жичка.

LED осветителните тела също така светват веднага, след като ги включите, и не изгарят в резултат от честото включване и изключване, както компактните флуоресцентни лампи са склонни да правят.

Но светодиодните лампи все още имат нужда от някои подобрения. Диодите им са много чувствителни към напрежение и затова често се нуждаят от специални адаптери. Освен това качеството на светлината, получена от светодиоди, не е същото като това от обикновените крушки. Висококвалитетните LED-ове все пак надминават луминесцентните по този показател.

Независимо дали ще изберете да закупите икономични крушки, светодиодни, или някаква комбинация от двете за вашия дом или бизнес, промяната към тези продукти е абсолютно добър избор. Вие ще спестите пари, а също така ще допринесете за намаляването на използваните ресурси и ще се грижите за нашия общ дом – планетата Земя.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!