≡ Menu

Ел табла има във всяка сграда

Ел табла има във всяка сграда, във всеки апартамент, в промишлените сгради, складове, дори на улицата. Чрез ел табла се разпределя, контролира, насочва и измерва всичката ел. енергия около нас. Ел таблата са най-разнообразни в зависимост от функцията, която изпълняват, от материала, от който са направени, от мястото, на което са поставени, от степента им на защитеност от външни условия. В зависимост от окръжаващата среда биват за нормални условия – при температура от -20 до +40 градуса Целзий и влажност на въздуха да не превишава 50% при максимална температура.

ел табла за външен монтаж

ел табла за външен монтаж

Ел таблата за агресивна среда са уплътнени и подготвени за работа при по-висока влажност, взривоопасна обстановка, изолирани от токопроводим прах, корозионноустойчиви. В повечето случаи се монтират ел табла за нормални условия. Капсуловани ел табла се използват в металургични, текстилни и други предприятия с отделяне на голямо количество електропроводим прах, много влага и други замърсители. Изолират се чрез поставянето на специални уплътнители на капака и входящите и изходящи отвори за кабелите.

ел табла за дома

ел табла за дома

Смяната на повредени елементи става лесно. Електрическите прибори и съоръжения се монтират на специални шини, кабелите са с означения и са на други специални шини, изолирани с подходящ изолатор. Повечето ел табла са с едностранно обслужване, кутията се затваря от един или два капака с ключалка за безопасност. Електрическата схема на всяко табло е редно да се залепя от вътрешната страна на вратата на таблото.

ел табла

ел табла

Има стандартни кутии на ел табла, които могат да се използват в много случаи. А е възможно индивидуално проектиране на ел. таблото, според изискванията на клиента и сложността на захранваната група елементи или машини. При всички случаи проектирането и изпълнението на дадено ел. табло и подключването му към дадена система изисква това да се направи от квалифициран персонал с цел гарантиране на нормалната работа на машините и съоръженията, и избягване на злополуки от некачествено свързване.

ел табла цена

ел табла цена

На ел таблата, в които има контролни и командващи уреди се налага извеждането на лампи и уреди на капака на ел. шкафа. Те се монтират в специално поле с означения и описание на процесите посредством гъвкави кабели на капака. Конструктивно може да са само табла с предно обслужване. Правят се само табла за стоящо положение или окачване на стена. Има европейски и международни стандарти за производство на ел табла. Съвременните ел табла се правят предимно от пластмаса, от самозагасящ се материал, уплътнени срещу прах и устойчиви на удари. Обикновените ел табла за сградни инсталации имат шини за електромерите и отвори на капака за достигане на предпазителите, без да се отваря цялото табло.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!