≡ Menu

Дилемата счетоводител или счетоводна къща

На всички е ясна необходимостта от счетоводител, който да се заеме с отчитането дейността на фирмата, независимо дали тя е малка или голяма. Остава да се вземе решение кой точно ще извършва счетоводните услуги. Вариантите са няколко – назначен на щат счетоводител, счетоводител упражняващ свободно професията си или счетоводна къща.

счетоводител

счетоводител

Когато става дума за голяма фирма, която развива сериозна дейност, естествено първият вариант е най-удачен. Счетоводителят ще е запознат детайлно с работата, производствения, търговския, финансовия процес на фирмата и ще бъде на линия през целия работен ден, ангажиран единствено с това.

При малките и средни фирми нещата не стоят точно така. Те рядко могат да си позволят да заплащат редовна работна заплата на човек за извършване на счетоводни услуги. За това те често се спират на варианта с наемането на счетоводител на свободна практика на непълен работен ден или по-добрият вариант – обслужване от счетоводна къща.

счетоводни услуги

счетоводни услуги

Защо счетоводните услуги, извършвани от счетоводна къща са по-добрият вариант за малките и средни фирми?

Както вече споменахме, значение има финансовата страна на въпроса. Много по-икономично е да се плаща на счетоводна къща за извършване на счетоводни услуги, отколкото да се наема лице за същото. Освен това в счетоводната къща кадрите са различни, т.е. липсва зависимостта на фирмата от точно едно конкретно лице, което да свърши необходимата работа.

Счетоводните фирми като нашата са особено удачен вариант за малките фирми и поради ниското заплащане, породено от малкия документооборот и количество работа, като цяло.

счетоводни услуги цени

счетоводни услуги цени

Следващото предимство на счетоводните къщи е висококвалифицираният персонал, с който разполагат. Поради разнородните клиенти, персоналът е запознат с редица казуси и е много малко вероятно да го изненадате с нещо. Счетоводният софтуер също е на високо ниво.

Като цяло, счетоводните къщи са много добър вариант и много малки, средни, а и големи фирми, се спират на тях. Те извършват качествено и в срок всички необходими счетоводни услуги.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!