≡ Menu

Дизайн на лого цели и специфика

Дизайн на лого по цели и специфика наподобява изграждането на личността. Първите седем години от възпитанието на едно дете са определящи, така и първите години от утвърждаването на едно лого са определящи. Донякъде целите са ясни, защото логото цели уникална идентичност, но пък тя не се постига за ден все пак! Спецификата на този род дизайн се подчинява на доброто проучване и вкус, но пък законите на дизайна тук са разчупени с цел изразяване на уникална същност. Така лого дизайна е много простичко явление, масова практика и все така трудоемка задача, която често удря на камък. Нека поразгледаме малко понятията цел и специфика на едно лого!

Дизайн на лого и неговите цели

Както вече споменахме, дизайна на лого се основава на неподправената и уникална идентичност. Той има за цел да покаже, да каже и разкаже на клиентите на една фирма, какво е тя, какво се стреми да бъде и защо е различна от останалите на пазара. Как видите ли едно малко графично изображение, би направило това? Ами с много мощно, уникално и трайно послание. От една страна визуалното е сведено до знаковата си същност, а подсъзнателно информативното до най-кристално ясния си смисъл. Целта на едно лого е да бъде разпознато, запомнено и свързвано само и единствено с фирмата, с която то кореспондира в цялостния й бизнес. Само с тази цел се търси идентичност и тя определено не е самоцелна, защото ще е безсмислена. Дизайна освен цели има и правила. При дизайна на лого тези правила са сведени до няколко стъпки, които биха увенчали с успех едно създаване на лого. Част от тези стъпки са опростеност, информативност, гъвкавост, възможност за трансформация и атрактивност. Но без спецификата, която носят тези стъпки и изразяване на определената им цел, те са просто стъпки за изграждана на лого и нищо повече.

Дизайн на лого и специфика на този процес

Спецификата е нещо, което максимално точно определя дадено действие, сфера на дейност, бизнес и качества на една фирма. Именно спецификата е библията, която извежда на преден план добрите продукти ( в случая лого дизайни ) и ги отличава от лошите такива. При лого дизайна спецификата не е сложна и определено е постижима, стига да систематизираме действията по един дизайн в негова полза, а не в негова вреда. Ето и главните специфични черти на един фирмен лого дизайн:

Всеобхватност – логото е лице и като такова се явява израз на всичко и всички в един фирмен бизнес. От най-малката и семпла визитка, до мащабната билборд реклама, през онлайн маркетинговите кампании – логото е навсякъде, там в ъгъла и напомня за себе си. Понякога е агресивно и първично, друг път дискретно и приглушено, но винаги изпълнява функцията си да бъде идентификатор за фирмата! Затова, когато едно лого се ражда, то трябва да е всеобхватно, в противен случай е непълноценно.

Директно впечатление – има милиарди фирми, още толкова лога и дизайн на лого се прави ежедневно. Е, как логото на вашата фирма да е уникално? Отговорът се крие в балансираната директна и индиректна провокация, която води до директно впечатление и запаметяване. Само лого, което привлича вниманието и казва нещо е специфично и ще остане във времето, като символ на дадена марка и част от фирмената идентичност на даден бизнес.

Добри изразни средства – тук всичко, като цвят, форма, шрифт, движение ако щете се комбинира в едно, за да ви каже – аз съм логото на тази фирма и ви нося послание! Общото за всички изразни средства на дизайн на лого е максималното изчистено присъствие и баланс. Нищо не се натрапва, не надделява, а напротив изтъква качествата на другите елементи, за да допринесе към общото цяло. Само добре подбраните и балансирани изразни средства са метода, по който едно лого заживява живота на даден бизнес и му служи, като една мощна идентификация.

Дизайн на лого се прави с цел и има определена специфика, която е добре да се следва, като не се загърбва иновацията и уникалността.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!