≡ Menu

Г-н Многообедов

Сред най-откачената от всички категории шефове има няколко подкатегории. Тук ще ви опиша онези, които вярват, че имат директна връзка между броя обеди, на които вземате със себе си проспект, и броя на сключените от вас сделки. Този тип аз наричам г-н Многообедов. Той ще ви накара да се чувствате прекрасно и може да се държи сякаш е най-добрият ви прия­тел. Но ако ви обвини в слаби продажби, ще бъдете уволнени на секундата. Той е тип, от когото можете да очаквате реплики като:

Добра работа, увеличихме целевата ви група клиенти.

Добра работа, уволняваме ви.

Добра работа, установихме, че има грешка в микса на продажбите и компанията не изкарва никакви пари.

Добра работа, но се опасявам, че главният инвеститор се оттегля и трябва да освободим всички служители от отдел „Продажби“.

Няма как дори да му се сърдите, защото от начина му на изразяване излиза, че той не ви обвинява, както и че това не е негово решение. При него нищо не е фатално, защото този тип шеф никога не изгаря мостовете зад себе си. Ще ви вди­гне на крака, а после ще ви пусне на земята отвисоко. Той е от онези шефове, които ще ви предложат „да изгладят пробле­мите“, когато нещата не вървят и няма продажби или са под очакванията им.

Г-н Многообедов ще ви забавлява с истории за случилото се със „стария Джонеси“, който сега е директор на компания­та. Този тип има необратими професионални изкривявания и ще работи в продажбите до самата си смърт. Има много добри обноски, но пие като смок. Преди няколко години е „трябвало да го повишат“ на много по-отговорна позиция, но не, просто не е могъл да се справи. Страстта му към скъпите вратовръз­ки и абсолютната му неспособност да погледне на бизнеса от друга гледна точка освен от своята правят невъзможно всякак­во повишение.

Той е луд, но някак си успява да ви накара да плачете и да се смеете едновременно.

Още по темата:

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!