≡ Menu

Горива, петролни продукти и тяхното използване

Горивата и петролните продукти вече имат дълга история и използването им е неизменна част от развитието на нашата цивилизация през последните около сто години. Огледайте се наоколо и ще видите множество пластмасови вещи или технически средства или транспортни средства и т.н. – във всички тези случаи ще видите предмети, които по един или друг начин са свързани с петролните продукти и твърдите, газообразните или течни горива. Горивото за различните видове транспорт, отоплението на домовете ни, различни лекарства, козметика, строителни материали, всевъзможни уреди – всичко това не би било възможно без наличието на нефта и производните му продукти. Фактически, независимо дали го осъзнаваме или не, вече от много десетилетия животът ни е немислим без горивата и другите продукти, получени на база на обработката на нефта. По-долу ще изброим основните горива и петролни продукти, които се получават след преработка на суровия петрол.

петролни продукти

петролни продукти

Бензинът е вероятно най-известното гориво и най-известния петролен продукт изобщо. Освен като автомобилно гориво бензина се използва също и при производството на различни разтворители, при производството на някои видове бои и лакове, а също и като суровина, от която се произвеждат синтетични химически продукти.

Друг също известен продукт е реактивното или самолетното гориво – керосин. Той се използва в реактивните двигатели на самолетите, но от керосин се приготвят и други продукти, например той участва при производството на някои осветителни прибори и на някои средства за унищожаване на вредни насекоми.

Газьолът представлява леко промишлено гориво, което се използва в дизеловите двигатели, като добавка към смазочни масла, а също се ползва и при производството на някои почистващи препарати.

Различните масла, които се произвеждат от суров петрол, намират приложение при производството на много продукти – например при производството на хартия, пестициди, текстил, при обработката на дървесина, козметични продукти и т.н.

След обработката на петрола се получават и някои газове – например т.нар. некондензиращи газове, които съдържат водород и се използват при рязане и заваряване на метали и при изработката на синтетични въглеводородни продукти. Освен газове от нефта се получават и т.нар. технически сажди, които се ползват при производството на гуми, бои, мастила.

Мазута, гудрона и битума са също вещества, получени в резултат на обработката на нефта.  Те представляват остатъчни продукти, участващи в производството на различни видове горива.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!