≡ Menu

Газов инжекцион за директно впръскване начин на контрол

Газов инжекцион за директно впръскване се основава на два метода и способи за контрол. Те се различават по това дали впръсканата газ в системата на горивната камера е в течно или газообразно състояние. Нека се опитаме да очертаем метода на контрол при двете разновидности:

Газово гориво в изпарено състояние – при този вид системи и контрола им подаването на газ се контролира електронно от софтуер. Както при традиционните газови уредби пропан-бутана се подава към всмукателят и колектора в газообразна фраза. Особеното при тези системи е едновременно отваряне и на газовите и на бензиновите инжекции на автомобила. Бензиновите инжекции се отварят съответно за по-кратък период от време или на определен брой извършени цикли на работа. Всичко това цели добрата работа на двигателя, предпазване на дюзите и инжекторите от високата температура и налягане от увреждането им. Разхода на бензин в случая е минимизиран доколкото е възможно.

Газово гориво в течна фраза – такъв тип газов инжекцион за директно впръскване, впръсква пропан-бутановото гориво в течна фраза. Механизма на работа включва оригиналната бензинова помпа и инжекторите на бензиновия автомобил за дадения двигател. Те биват преработени за някои модели в по-голямата си част, докато за други марки автомобили промените са частични и минимални. Контрола на тази система се извършва от допълнително монтиран селектор или още известен, като устройство за избор на вид гориво. Тези системи по-трудно се настройват и са по-скъпи за монтаж от първите с газообразна фраза на впръскване.

Минуси на обикновения газов инжекцион!

Монтирането на газов инжекцион, който е обикновен, а не с директно впръскване на пропан-бутана си има доста недостатъци. Ще се опитаме да очертаем някои от често срещаните минуси при работа на такъв тип системи:

  • Доста по-висок разход на газ, за разлика от газов инжекцион за директно впръскване, особено когато стане въпрос за шофиране в градска среда и трафик;
  • Честа загуба на мощност или възможност за заглъхване на двигателя и угасването му;
  • Диагностичната лампа, която е индикатор за повреда или възможно нарушение на добрата работа на системата, често пъти светва при друсане или смяна на оборотите;
  • Трудно запалване, особено при зимни условия, промяна на оборотите не свързано, изгасване на двигателя при спиране на светофари или при потегляне;
  • Често пъти смяната от газ на бензин, бива невъзможна;
  • Инжекторите на бензиновите дюзи се запушват доста по-често, отколкото при автомобилите с газов инжекцион за директно впръскване;
  • Наличие на луфт или шумене при работа на защитните клапи, в следствие на разхерметизиране на системата. Това води и до неравномерни тактове и работа на двигателя на автомобила;
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!