≡ Menu

Водоснабдяване

Специфика на язовирните води за водоснабдяване

В язовирната вода живеят най-различни организми. Много са и различните химични и биологични явления и процеси, които настъпват. От една страна има някаква прилика с водата от изкопани кладенци, но от друга втората я задминава по редица параграфи. Ето, защо е важно да се знаят спецификите на едната и друга вода. Конкретно се спираме около спецификата на язовирните води за водоснабдяване.

По отношение на физичните й качества – цвят, прозрачност, вкус и миризма, язовирната вода, общо взето може да се смята  за добра, т.к. има всички предпоставки за това. Най-главната от тях е, че язовирът действа благоприятно на своя голям обем като идеален утаител.

Поради своята голямата водна повърхност, язовирът има всички условия да поема много кислород. В зависимост от температурата на водното количество на погълнатия кислород е в гравитация на нейното насищане, докато количеството въглена киселина е съвсем малко.

По отношение на твърдостта и разните съединения на желязо и манган, язовирната вода не е подложена на големи изменения.

Дългото престояване на водата в язовира й дава възможност по-основно да се самопречисти. Болестотворните бацили издържат около 1-н месец в чиста вода, след което загиват. Следователно язовирът е предназначен за водоснабдяване в нормални условия (един месец време престояване на водата в неговата чаша).

От хидробиологичните фактори най-голямо значение има планктонът – цъфтенето. Това е процес, при който големи количества планктона маса изплуват и заемат голямо пространство на повърхността му. На второ място идва обрастването на язовирната вода с по-висша тревна блатна растителност. Цъфтенето при благоприятни условия може да продължи през цялата пролет, лято и есен. Есенното и късно цъфтене обхващан повече и по-малко равномерни пластове вода. Лятното цъфтене се концентрира предимно над повърхността на водата около 2-5 м. дълбочина.

Масовото развитие на фитопланктон създава големи затруднения ако попадне в пречиствателни съоръжения (пречиствателни станции). Такова може да влоши физичните качествата на водата и тя се сдобива с лош вкус и мирис.

Една от мерките, които могат да се предприемат по отношение пречистването на вододобитата вода от язовир е планктонната маса да се събира в заградени съоръжения, след което се извлича на брега и се унищожава.

Друг начин за пречистване на водата от язовир е чрез посипване на планктона маса с меден сулфат и хлорна вар. Най-правилно е да се действа с химикал, преди настъпване на цъфтенето във водата. По този начин напълно се предотвратява неговата поява.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!