≡ Menu

Видове оборудване за басейни

Важно е оборудването за басейна да бъде подбрано правилно, тъй като от оборудването зависи правилното функциониране на басейна, изразяващо се най-вече в своевременното и ефективно почистване на водата в басейна. Накратко – доброто оборудване предотвратява превръщането на басейна в пълно с микроби и вируси блато.

басейни

басейни

Оборудването за басейни може да се раздели условно на задължително оборудване, чието основно предназначение е да поддържа чистотата на басейна и допълнително оборудване, което осигурява допълнителен комфорт и атрактивност на басейна, но инсталирането му не е абсолютно задължително.

Към задължителното оборудване за басейни спадат всички елементи на системата за циркулиране и филтрация на водата – скимерите (при басейните със скимери), преливника (при басейните с преливник), отвеждащите тръби, помпата, филтрите, таблата за управление, дюзите. Експертите смятат, че също част от задължителното оборудване е стълбата, по която ползвателите влизат и излизат от басейна, а някои причисляват към задължителното оборудване и системите за подгряване и поддържане на определена температура в басейна.

басейни цени

басейни цени

Най-важните части в задължителното оборудване са помпата и филтрите. Филтрите биват механични, обикновено това са филтри с кварцов пясък, с помощта на които се отстраняват твърди предмети, попаднали в басейна и химически, които поддържат чистотата на водата по отношение на микроби и бактерии като дозират автоматично необходимите химикали. Филтрите и другите части на задължителното оборудване трябва да бъдат съобразени с обема на басейна и броя на ползвателите. Обикновено водата в басейна преминава през филтриращата система от 2 до 4 пъти на денонощие. Наличието на подобно оборудване улеснява много поддръжката на басейна, тъй като автоматично пречиства водата по зададена програма.

Допълнителното оборудване на басейна допринася единствено за по-голямото удоволствие на ползващите басейна, но няма отношение към здравето им. Допълнителното оборудване като правило е по-скъпо от задължителното, но подбраното с вкус атракционно оборудване може да превърне басейна в увеселителен парк. Към допълнителното оборудване са отнасят специалното атрактивно осветление на басейна, системите за създаване на изкуствени водопади, всевъзможни хидромасажни системи, дюзи и водни оръдия, изстрелващи струи вода под налягане, фонтани, водни пързалки, дънни гейзери за създаване на изкуствени мехурчета в басейна и много други.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!