≡ Menu

Бинарни опции – новият начин за лесни печалби

При търговията с бинарни опции вие трябва да определите дали даден актив (валута, злато, петрол, индекс или определена компания, търгуваща се на финансовите пазари) ще повиши цената си или ще я понижи за определен период от време. Този период може да варира от 15 секунди до няколко месеца, дори години.

Тези опции са много опростен вариант на търговия с цел достъп до тях от страна на всеки, който желае, дори и той да няма познания за финансови пазари.

При традиционните опции печалбата зависи от цената на опцията в края на нейния срок и активът, на който е базирана оказва огромно влияние тъй като неговата цена постоянно се движи. Докато при бинарните опции е важно единствено да познаете посоката на цената на актива, който сте избрали. Както се подразбира от името, при бинарните опции има само два възможни изхода. Потенциалната печалба при бинарните опции е определена още в началото преди отваряне на сделка, така знаете точно колко ще спечелите, ако прогнозите ви се окажат правилни, а ако не се окажат ще загубите инвестираната сума. При традиционните опции няма как да знаете предварително потенциалната си печалба или загуба, докато при бинарните опции можете да управлявате по-добре риска си. Възвръщаемостите при бинарните опции достигат 500% дори повече.

Активи

При бинарните опции можете да избирате активи от над 80 различни борси от цял свят и от над 500 финансови инструменти – най-разнообразни и редки валути, ценни метали, индекси от цял свят, петрол, акции на компании от различни държави.

Лесна търговия

Бинарната търговия е изключително опростена. Ако смятате, че цената на определен актив ще се повиши за определен период от време – натискате CALL (Кол) бутона. Но ако смятате, че цената му ще се понижи, тогава натискате PUT (Пут) бутона. Ако прогнозирате правилно посоката в края на периода, който сте избрали, тогава вашата сделка е „на печалба“ или „в парите“. А ако не сте прогнозирали посоката правилно тогава опцията ви е „на загуба“ или „извън парите“.

За да извършите сделка с бинарни опции трябва да:

  1. Изберете актив, който да търгувате
  2. Изберете периода на опцията
  3. Направете прогноза CALL или PUT
  4. Изберете сумата, с която желаете да отворите сделка

Видове бинарни опции

Съществуват различни видове бинарни опции, а някои от тях имат по няколко наименования.

  1. Дигитални (Нагоре/Надолу, Call/Put, Above/Below) бинарни опции – най-разпространеният тип опции. При този вид трейдърът отваря CALL опция ако смята, че цената ще завърши над текущата цена след определен период от време и PUT ако смята, че ще завърши под нея. Съществуват разнообразни периоди на опцията, от които можете да избирате 5 минути, 10 минути, 15 минути, половин час, един час, няколко часа, един ден, една седмица, един месец, една година.
  1. Touch бинарни опции – (Touch – докосвам на англ. език) – съществуват няколко варианта на този тип опции – Touch, No Touch, One Touch, Double Touch. При този тип бинарни опции има предварително определени ценови нива. В зависимост от вида Touch бинарна опция вие трябва да определите дали цената на избрания от вас актив ще докосне или не предварително определеното ценово ниво.
  1. Турбо бинарни опции – това са дигитални бинарни опции, но с изключително кратък период на изтичане – от 15 секунди до 5 минути. Предимството на този тип опции е, че когато цената на даден актив се започне да се покачва вие можете да печелите от това посредством няколко поредни сделки, тъй като интервалът на тези опции е изключително кратък.
  1. Range (Boundary, Tunnel) бинарни опции – при тези опции също има предварително определени ценови нива, в този случай две нива – горно и долно ниво. Вие трябва да определените дали цената на избрания от вас актив ще бъде във или извън тези нива след определен период от време.
  1. Други видове – някои брокери предлагат и други видове бинарни опции, но те не са толкова разпространени – Bianry 100, MultiX (Triple), Matrix и други.
{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!