≡ Menu

Адвокатска кантора в София

Адвокатска кантора в София е една от най-добрите и известни в страната. В нея работят голям брой адвокати, всеки един от които е експерт и професионалист в своята област.

Благодарение на това всеки, имащ нужда от правни съвети или консултации, може по всяко време да установи контакт и да изложи своя казус. Името на тази кантора е популярно още отдавна, защото нейният ръководител е всъщност много известен юрист в областта на наказателното право. Той е участник в някои от най-знаковите и значими дела, състояли се през годините в България. И днес авторитетът и репутацията на кантората продължават да растат, което се дължи именно на отличните работещи в нея юристи.

Адвокатската кантора предлага различни услуги в зависимост от нуждите на клиентите си. Така например те могат да потърсят съвет във връзка с бракоразводно дело, с претърпяно ПТП или просто за уреждане на въпроси от административен характер. Тъй като това са различни сфери, един адвокат не е в състояние да е запознат с тях. Кантората обслужва не само предимно хората от столицата, но и тези от другите населени места. Достатъчно е само да се използва един от начините за връзка, които са посочени в сайта им.

Онлайн консултирането пък е още една услуга, която предлага кантората. Тя вероятно е добре дошла за всички онези хора, които не разполагат с достатъчно свободно време. Вместо да отделят от него за среща, е възможно диалогът между адвокат и клиент да се проведе посредством размяната на имейли.

Също така при консултирането онлайн по правни казуси желаещият да получи съвет трябва да попълни съответния електронен формуляр образец, който изисква неща като име, телефонен номер и др. Така кореспонденцията между двете страни може да се води лесно и без особени трудности по всяко време на деня и особено когато възникне нещо спешно.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!