≡ Menu

VPS хостинг услугите – неразделна част от всеки бизнес

Съкращението VPS означава виртуален частен сървър (Virtual Private Server). Най-напред трябва да изясним термина сървър. Най-просто казано сървърът се отнася към компютърната техника. Те играят важна роля за съхранението на множество различни файлове или данни и могат да предоставят достъп на много потребители до мрежата.
В резултат на това хостинг сървърите са неизменна част от всяка организация, в която трябва да се използват едновременно няколко компютъра, затова те са от съществено значение.

VPS хостинг

VPS хостинг

Разделението
От друга страна хостингът, посредством виртуален частен сървър, може да бъде разделен на отделни раздели. Това действие дава допълнителна свобода на потребителите, тъй като те могат да съхраняват и обменят данни, независимо един от друг. Това е едно от големите предимства на виртуалните частни сървъри. Тук идва моментът, в който трябва да се изясни какво представлява тази услуга. Всяка организация, която има сайт, трябва да използва хостинг услуга. Доставчиците, които се занимават с такава дейност, отдават виртуално пространство и възможност за обмен на данни на своите клиенти. За това им се плаща определена сума на месечна или годишна база.

Феноменът
Виртуалните частни сървъри са явление в света на тези услуги. Те съчетават предимствата на хостинга чрез dedicated сървър и ниската цена на shared сървърите. Технически погледнато има много предложения за този вид услуга на пазара. Някои пакети включват cPanel и Directadmin, за да се улесни изработването на бизнес или частен сайт. Освен това виртуалният частен сървър не изисква никакви специални усилия от страна на клиента, за да бъдат осъществени настройките. Услугите, които потребителите могат да използват, избирайки виртуален частен сървър, са условно разделени в три основни категории. Те са Managed (б.а. управлявани), Unmanaged (б.а. неуправлявани) и Unmetered (б.а. неизмервани) хостинг.
Последните две категории от този вид услуги са значително по-евтини, в сравнение с първото предложение.

Managed хостинг
Тази хостинг е по-скъп от останалите два. Все пак точно поради тази причина има и сериозни предимства. Всеки потребител, който избере тази услуга, ще може да се наслади на денонощен мониторинг, който се осъществява от обучени професионалисти. Другите предимства са страхотната скорост в мрежата от 120 гигабита, както и предоставянето на пряка интернет връзка и телекомуникационни връзки чрез AT & T, AboveNet, Savvis, Verio, Global Crossing, Level 3 и Time Warner Telecom.

Хостинг услугата чрез виртуален частен сървър дава възможност да се поддържат сайтове, които предлагат много различни услуги. Това означава, че могат да бъдат и под различни операционни системи като Unix, Linux и Windows server.
В случай, че се опитвате да си намерите подходяща услуга точно за вашия бизнес, можете да проведете проучване онлайн. Има редица сайтове, които ще ви позволят да направите сравнение. Това е много полезно поради няколко причини. На първо място можете да изберете пакет, който да има инструменти за изграждане на уебсайт. Ако вече имате изграден сайт, но търсите допълнения, можете да разгледате за доставчик, който ще отговори на тази ваши нужди. Последно, но не и на последно място по важност, можете да сравните цените. Пазарът наистина е наситен с продукти и услуги от това естество. Това е и причината да проучите добре пазара – така ще получите оптималните услуги на най-ниска цена.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!