≡ Menu

Шините са стари, колкото света

Или поне – колкото човека от мига, когато вдигнал сопата и я стоварил върху себеподобния си. И понеже предците ни били ячки, а тоягите – тежки, след всеки удар пращяла счупена кост. При толкоз болка някой се сетил и взел, че обездвижил строшения си крак с ненужната му вече тояга. Така се появила първата шина. Болката учи.

шини

шини

Свидетелства за употребата на шини в древността археолозите откриват още в египетските пирамиди, за тях свидетелстват много старинни изображения, разпръснати по цялото земно кълбо. Импровизацията в онези времена била широко застъпена – за шини се използвали дървета, бедрени кости от едри животни, изсушени кожи…Идеята е счупения крайник или част от тялото да бъдат фиксирани в основното си положение, да бъдат обездвижени. Освен за уталожване на болката, оказване на първа помощ, шини помагат и пострадалият да бъде безопасно транспортиран до болницата.

ортопедични снимки за крак

ортопедични снимки за крак

При някои счупвания те спомагат лечението, използват се и при заболявания на опорно-двигателния апарат. С напредването на медицината различните видове шини широко навлязоха и в стоматологията, където служат за корекция на зъби и челюсти. Често блестящата усмивка на баба ви не е резултат от използването на скъпа паста и моторна четка, а на напредъка при пластмасите и… Умелите ръце на стоматолога. Шини все по-широко навлизат и за лечение на малформации, особено в детското здравеопазване.

ортопедични шини за ръка

ортопедични шини за ръка

Всъщност това е първият тип шини. Те изпълняват ролята на протези, които с редица приспособления компенсират един или друг физически недъг. Така например, някои деца се раждат с едно краче по-късо от другото. Медицината отдавна вече бори успешно този проблем, като използва коригиращата сила на шината.

шини за коляно

шини за коляно

Най-голяма е групата шини, които се използват за обездвижване /имобилизация, както казват докторите/ след оказване на първа помощ и транспортирането на пострадалия до болничното заведение. Като правило, в колите на „Бърза помощ” има набор от такива шини, които се изработват по определен стандарт. Когато постъпите в клиниките по ортопедия или травматология, лекарите могат да ви свалят първата шина и да ви сложат друга – още по-удобна и функционална. Тук инструментариумът е богат. С шини за всякакви случаи са снабдени и десетките санитарни и специализирани магазини. В тях можете да намерите от шини за пръсти до шини, които опасват гръдния ви кош.

ортопедични шини за коляно

ортопедични шини за коляно

Напоследък все по-голямо приложение намират и т.н. „пневматични шини”. Те представляват гъвкави кухи камери, с които се обгръща счупения крайник. После с помпа се вкарва въздух, който издува камерата и под нейния натиск крайникът трайно се фиксира в едно положение.

ортопедични шини за ръка

ортопедични шини за ръка

Който е гледал повечко американски филми, веднага ще си представи и другия вид шини –яки, с които се фиксира шията. Такива травми са много често явление при автомобилни катастрофи в резултат на т.нар. „камшичен удар”. При срещата с друг твърд предмет шофьорът извършва едно движение напред от инерцията на колата си. И ако гръбначният му стълб е сравнително добре защитен от анатомичната седалка и облегалка, не е така с шията. А тя по същество е негово продължение и продължение на гръбначния мозък. Ето защо екипите на „Бърза помощ” най-напред фиксират с шини- яки шиите на пострадалите пътници.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!