≡ Menu

Уроци и курсове по английски език

Всеки, който е изправен пред предизвикателството да повиши знанията си по английски език или да започне да го учи от самото начало, от азбуката, трябва да избере подходящ преподавател, езиков център или курсове по английски език. Но какво е необходимо, за да знае човек как да направи този избор? Нека да видим.

Най-важното нещо в началото е да се определи целта. Каква цел имате всъщност? Целите могат да бъдат няколко типа:

  1. Да учите английски език, защото успехът ви в училище е нисък и трябва спешно да предприемете мерки, за да имате добра оценка в края на срока;
  2. Да учите английски, защото ви предстоят кандидат-студентски изпити и трябва да се подготвяте за изпити като TOEFL или SAT, които да ви осигурят прием в чуждестранен университет;
  3. Да учите английски, защото искате да положите изпит за сертификат от Кеймбридж, като KET, PET, FIRST, ADVANCED, PROFICIENCY.
  4. Да учите английски, защото сте студент и имате нужда от допълнителна литература, достъпна само на английски;
  5. Да учите английски език, защото сте работещ и желаете да повишите професионалната си квалификация, което да се отрази на позицията ви в компанията, съответно и на финансовото ви възнаграждение, а от там и на социалния ви статус.
  6. Просто имате нужда да знаете английски, за да можете да разговаряте с ваши познати чужденци още по-добре.

Когато ясно дефинирате какви са целите ви, вие ще знаете и какъв курс по английски ви е необходим. Нека дадем следния пример:

Ако, например, искате да заемате по-добра длъжност на работното си място, за ваш ще е добре да спрете на груповите курсове. Защо? Защото в група ще тренирате не само писмения, но и устния английски език. Ще участвате в спонтанни диалози с други курсисти и така ще можете да придобиете опит в свободната комуникация на чужд език – нещо, което ще ви е от особена полза на бизнес вечеря с чужденци, например.

От друга страна, ако детето ви например има лош успех в училище и трябва да ходи на уроци, то тогава индивидуалния курс е повече от задължителен. В него преподавателя ще отдели персонално време на учащия и така той ще може да бъде ефективен в усвояването на пропуснатите знания. В тези случаи винаги индивидуалния подход е печелившия.

За щастие, езиков център ни предлага всички тези форми на обучение. За повече информация, цени и описание на всички курсове по английски.

Успех на всички!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!