≡ Menu

Увеличаване на скоростта на вентилаторите в компютъра

Производителите на компютри настройват всички елементи в компютърната система така, че да работят приблизително на средни стойности. Все пак, те оставят възможност на потребителите да променят тези настройки във всеки момент, в който пожелаят.

Вентилаторите, които се поставят в кутията на компютрите, имат няколко важни функции. На първо място, тяхната задача е да отведат нагорещения въздух, който се създава при работата на елементите на системата, като процесорите и видео картата. От друга страна, вентилаторите трябва да осигурят и навлизането на хладен въздух от околната среда. Той спомага за охлаждане на частите, които имат тенденцията да се нагорещяват при работа.

В допълнение, вентилаторите успяват да прочистят и въздуха, който навлиза в системата. Благодарение на въртенето на перките, които са съставни части не тези елементи, фините прахови частици остават извън системата на компютъра.

Нуждата от увеличаване на скоростта

По-бързите вентилатори предпазват системата от прегряване. Все пак, това трябва да бъде постигнато без да се влияе скоростта на процесора. Идеята на тези промени е, че ако вентилаторите работят на по-висока скорост през цялото време, това няма да позволи на процесора да прегрее. Вероятно, това ще доведе до повишаване на ефективността на елементите в системата, както и удължаване на продължителността на живота им.

Планът за увеличаване на скоростта

Добрата новина в този случай е, че няма да ви се налага да се правите на техник. Всички действия, които ви предстои да извършите, са свързани единствено със софтуерни промени.

Отворете Start менюто на компютъра си. Там трябва да намерите “Control Panel” или контролен панел. След клик ще бъдете отведени към няколко файла, трябва да намерите онзи, който се казва „Performance and Maintenance” (б.а. изпълнение и поддръжка). Изберете опцията, която е озаглавена “Power Saver”, в превод означава „спестяване на енергия”.

След отваряне на това меню трябва да намерите опцията “Cooling Method” (б.а. метод на охлаждане). Настройките на тази опция се случват с плъзгач. Използвайте мишката, за да преместите показателя в средата на скалата “Performance”. Тази опция ще подаде команда на вентилаторите да поддържат системата постоянно хладна. Процесорът се забавя само ако това е необходимо. Тук е много важно да се отбележи, че ако преместите плъзгача, за да посочва “Maximum Performance”, вентилаторите ще се задвижват, само когато отчетат повишаване на температурата в системата. Това може да се окаже неефективно решение, защото ще повлияе частично и на скоростта на процесора. Именно това е ефектът, който се опитваме да избегнем.

Завършете действията си по промяната на скоростта на вентилаторите като кликнете на бутона “Apply”. По този начин ще съхраните промените, които сте въвели в диалоговия прозорец. Потвърдете всичките си действия като натиснете бутона “OK”. Това ще затвори прозореца и ще завърши процеса по увеличаване на скоростта на вентилаторите.

Провеждане на тестовете

След като сте въвели тези промени, може да ви се наложи да сте малко по-наблюдателни за процесите, които се извършват в компютъра ви. Това означава, че трябва да слушате дали вентилаторите звучат нормално. Ускоряването на скоростта може да ги амортизира по-бързо от очакваното. Това е причината, поради която като потребители трябва да бъдете по-бдителни. В случай, че се появи странен шум, можете да помислите за нови вентилатори или за добавяне на допълнителен.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!