≡ Menu

Сложният процес по устройването на сървърно помещение за хостинг

Ако имате няколко компютъра в мрежа, работещи за вашия бизнес, вие трябва да помислите за създаването на сървърно хостинг помещение по ефикасен начин. Всеки компетентен мениджър обикновено знае, че изграждането на едно такова помещение е много сложен процес, който изисква предпазлив подход. При проектирането много фактори трябва да бъдат взети под внимание за изпълнението на идеална комуникационна зала за вашата компания. Тук говорим не само за управлението и разпределението на топлината из стаята и инсталирането на устройствата, които да помагат в охлаждането на машините, но и за самите сървърни машини, които да са специално проектирани, така че да са по-енергийно ефективни. Трябва да измислите и план за предотвратяване на щети върху вашите сървъри, както и да отделите средства за непредвидени разходи.

хостинг

хостинг

Обновяването в постоянно развиваща се среда

Един от най-големите проблеми, когато става въпрос за ъпгрейд на сървърно хостинг помещение, е, че повечето дейности в него просто не могат да бъдат затворен процес. Това може да създаде голяма сложност, но би могло да ви доведе и до освежаването на помещението и превръщането му в една „жива“ среда. Ако използвате услугите на дизайнер на центрове за данни за своето помещение, ще можете да се възползвате от всички най-нови подобрения, без да се налага да изключвате своята мрежа и да спирате критичните операции. Въпреки че процесът на обновяване е сложен, опитният дизайнер ще може да настрои това за вас, като е възможно само минимално прекъсване на основните дейности, извършвани в помещението.

Съответствие с пожарната безопасност

Друг важен фактор при обновяването и поддържането на помещенията, в които са вашите хостинг сървъри, е, че трябва да се съобразите с всички съответни местни противопожарни норми за безопасност. Законите и подзаконовите актове, които ги регулират, биват често променяни и може да бъде трудно за вас, като собственици на фирми, да се справяте с непрекъснатото обновяване на изискванията. Но професионалният доставчик на елементи за инфраструктурата на сървърните помещения ще е в състояние да се погрижи за тези нужди качествено (като инсталира детектори за пожар, системи за потушаване на вече възникнал пожар, както и устройства за извличане на газ от помещението). Това е от съществено значение за функционирането на безопасна и работеща среда.

Сигурност и контрол на достъпа

Поради увеличението на случаите, при които има злоупотреба с компютри, хакерство или кражба, някои държави (като Обединеното кралство например) приемат закони, които строго очертават как хостинг компаниите да боравят с клиентските данни, сигурността на потребителите и контрола върху достъпа. Ако и вие се сблъсквате с такива норми и искате да осигурите своите системи (доколкото е възможно), за да са съобразни не само на законовите разпоредби, но също така да отговарят и на изискванията за различни видове застраховки (с ограничена отговорност, за предотвратяване на загуба на данни и т.н.), е редно да инвестирате в тази сигурност, като използвате средства, които са отделени обикновено за разходи . Защитата и превенцията трябва да бъдат винаги най-големите ви приоритети в която и да е бизнес операция. Не само, че трябва да се съобразявате с наредбите, но в крайна сметка ще трябва да отговаряте и пред вашите клиенти, партньори и служители. Целта ви като хостинг доставчик или просто уважавана фирма трябва да е те да са уверени и щастливи, че ползват сигурна среда, знаейки, че поверителната им информация е сигурна и защитена.

Създаването на резервни копия на вашата информация или при вас, или извън сървърното помещение, е също от първостепенно значение, тъй като всяка загуба на данни на потребителите може да породи вашата отговорност. Ето защо много компании избират да използват външни фирми по време на проектирането на своите центрове за данни, както и при фазата на изграждането им. Да използвате трета страна е препоръчително, за да си гарантирате безопасното съхранение и предаване на важната информация, която ще се хоства. Използването на такива доставчици може да е по-евтино благодарение на съществуващите вече експертни фирми.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!