≡ Menu

Сертификация на продукти

Сертифицирането на продукти, процеси и услуги е предназначено да докажат на пазара и регулаторите, че доставчикът може и да не произвежда продукти, а да развива процеси или предоставя услуги, които отговарят на определени изисквания за качество.

Акредитация на органи за сертификация на продукти, които отпускат отличителни знаци за качество е най-широко използваната система за генериране на директиви в тези марки, и следователно качеството което те представляват.

Днес акредитирана сертификация присъства в различни сектори на дейност -индустрия, селското стопанство, енергетиката, строителството, здравеопазването, транспорта, телекомуникациите,… Изграждане на регламенти в “качествени марки” в най-различни индустриални и потребителски продукти, процеси и услуги.

Повече от 50 организации, акредитирани за сертифициране на продукти предоставят тази увереност на компании от различни сектори.

Продукция

В момента акредитирана сертификация на продукта са включване на всички видове промишлени стоки от традиционните метални материали, уреди, строителни материали, електрооборудване, горски продукти и така нататък до най-новите – вятърни генератори, железопътния подвижен състав, спортно-развлекателни съоръжения, защитни мрежи, оборудване за пътни знаци и други.

През последните години акредитацията е значително увеличена при хранителни продукти.

Сертифицирането на продукцията обикновено включва множество дейности за оценка, като например изследвания върху проби взети от продукта, инспекция на производствените процеси, а понякога и одит на системата за качество и всички ориентирани към всеки продукт.

Секторът на услугите има растеж в икономиката ежедневно, както и нивото на заявките по отношение на качеството. Ето защо не е изненадващо, че дейността на акредитирана сертификация преживява бум.

Ясен пример е акредитирани схеми за сертифициране на качеството на пристанищните услуги, туризъм сред природата или здравни услуги.

Акредитирана сертификационна схема за качеството на пристанищните услуги на редица ключови държави за различни аспекти на услугата (пристанищната инфраструктура и оборудване, управление на трафика и зоната на пристанището, автомобилни услуги и други услуги). Характеристика на фирми концесионери или крайни станции за морско дело и корабоплаването поддават на хора и стоки, както и че отговарят на изискванията на разходите, гъвкавост, чакане, надеждност и избягване на щети такъв транспорт.

Междувременно органите, акредитирани да удостовери Закона за природата на туристическите услуги за предоставяне на марка на Природен парк на Андалусия, знак за качество, издадена от Министерството на околната среда до услуги в андалуските природни паркове и зони на влияние социално-икономически.

Също така в здравния сектор акредитираната сертификация изпитва голямо развитие. В момента, в Испания, работещи лица акредитирани за заверяване на услугите на здравни центрове и кръвни банки и други дейности.

Сертификация на системи за управление се определя като дейността, за която независим орган, проверява трети страни и гарантира, че продуктите или услугите, доставени от един производител отговаря на техническите изисквания на едно или повече правила. Може също така да се удостовери продукт.

Сертифициране на продукцията е една стъпка отвъд сертифицирането на системи за управление на качеството, както е специфична оценка на продукта или услугата, е необходимо чрез тестване в независими лаборатории и тестване на работа.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!