≡ Menu

Ролковите вериги предават въртящ момент между валове

Ролкови вериги се използват от много време за предаване на въртящ момент между успоредни валове. Ролковите вериги се употребяват в промишлени или селскостопански машини и поради голямото си разпространение са стандартизирани. Основно се използват два стандарта – британски DIN 8187 и американски DIN 8188, които са сходни и позволяват бързата и лесна подмяна на ролковите вериги, независимо от стандарта и мястото на производство.

Ролкови вериги се сглобяват от еднакви метални пластини, които се съединяват от метални валячета или нитове. На металните валячета, за намаляване на триенето са надянати метални втулки, а след това и ролки, които свободно да се въртят около тях. Видовете ролкови вериги са едноредни, двуредни и триредни. В зависимост от предназначението могат да бъдат задвижващи, режещи, товароподемни или теглителни вериги.

Ролкови вериги

Ролкови вериги

При всички видове ролкови вериги задвижването става чрез зацепване между веригата и зъбни колела и предаване на движението на една или повече оси на движение, успоредни на задвижващата. Задвижващите ролкови вериги предават движението на зъбни колела, които обикновено са закрепени направо на валове, задвижващият вал върти чрез непрекъсната верига един или няколко вала. За да има сигурно зацепване между веригата и зъбното колело веригата трябва да е винаги добре опъната, за което се използва опъвателна станция. Опъвателната станция обикновено е подвижна, защото веригата търпи разтягане с течение на времето и станцията трябва да обира разликата в дължината. Опъвателната станция на ролковата верига може да се управлява ръчно или да е с механизъм с тежести, който постоянно да изпъва веригата и предотвратява скъсване при рязко опъване на веригата. Когато ролковите вериги работят като задвижващи е препоръчително да има мазителна станция за ограничаване на износването.
Предимствата на това задвижване е големият коефициент на полезно действие – почти няма приплъзване, могат да се задвижват няколко вала наведнъж и дори в посока противоположна на задвижващия вал.

ролкови вериги цени

ролкови вериги цени

Според предназначението си ролковите вериги могат да бъдат и режещи. Веригата е режещ инструмент във верижните триони и редица други стационарни и подвижни режещи машини. Във веригата се добавя режещ зъб. Видът на зъба и материала от който е направен зависят от приложението на режещия инструмент и вида на материала, който се реже.
Съществуват още товароподемни ролкови вериги. Този вид ролкови вериги се използват във всякакви видове товароподемни механизми, като кранове, телфери, лебедки макари, вериги се използват при всички електро- и мотокари във повдигателния механизъм. Те работят при съвсем малки скорости – от 0,25 до 0,5 метра.

Ролковите вериги се използват също като теглителни вериги в елеватори, транспортьори и доста транспортни съоръжения в минната промишленост.

Ролкови вериги

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!