≡ Menu

Реклама във Facebook

Реклама във Facebook е определено рекламата на съвременния бизнес. Днес повече, от когато и да било потребителите залагат на онлайн проучването и пазаруването. Затова рекламните и маркетингови стратегии е жизненоважно да включват на свой ред и рекламата в една толкова популярна социална мрежа. Както всяка реклама, така и тази във Фейсбук си има особености, като различни измервания за ефективността, избиране на целеви модели и групи, както и постигане на по-голяма ефективност.

Основно рекламата, била тя в социалната мрежа или не, следва следните четири стъпки: определяне на цел за рекламната кампания, избиране на група потребители, които целим да достигнем, залагане на финансови средства за рекламата и не на последно място запознаване със спецификата на дадена рекламна ниша (тоест Фейсбук рекламата в случая).

  1. Цел на рекламната Ви кампания – реклама във Facebook може да цели няколко неща и те да бъдат постигнати по различни начини. Бизнеса може да заложи на повече „харесвания“, за да се популяризира като цяло, може да заложи на реклама на уеб страницата си и популяризирането й, както може да цели и реклама на определени продукти и услуги. Когато избираме цел за рекламата си в социалната мрежа, същото важи и за реклама в Google, е нужно да заложим на една основна линия, на действие. Така ще концентрираме цялостната си реклама в една посока и ще градим един имидж в мрежата индиректно или директно, въпрос на стратегия! Най-ясно целта на една рекламна кампания във Фейсбук се определя в едно единствено изречение. Ако не успеете да формулирате целта по този начин, то тя е все още неясна.
  2. Група потребители или целева аудитория – тази стъпка е жизненоважна за една реклама във Facebook. Ако рекламата ви е супер добра, но достига до погрешните хора, то тя е загубена кауза. Например предлагате продукти и услуги за бременни и майки, тогава защо да таргетирате мъже и жени над 50 години? Те няма да са заинтересовани и ангажирани с рекламата Ви толкова, колкото самите майки и бременни жени. Тук Фейсбук дава една много голяма екстра в рекламите – много точно по пол, възраст, интереси и дори местоположение да определите клиентската си ниша на пазара. Точното определяне и точните цели на рекламата са по-голямата част от процеса по Фейсбук рекламирането, защото именно от тях търсим възвращаемост!
  3. Финансовата страна на въпроса – винаги финансовата страна на реклама във Facebook стой така, плащате на брои кликове или импресии. Вие определяте цената, но и се съобразявате с таргетираната група, с вида на продуктите и услугите ви, както и с възможностите на бюджета си. По-ясно ще стане може би, ако кажем че за около 1 евро, е възможно да се сдобиете с до 10 нови харесвания или пък около 5 посещения на сайта Ви. Тук възвращаемостта е в посока популяризация или евентуална продажба, но и в двата случая има много други фактори, които повлияват процеса. Бюджета ви за реклама във Фейсбук може да бъде на дневна база или за целия период на рекламната кампания. Може би, втория вариант е по-удачен, защото ако дневния ви лимит бъде надвишен, то рекламата се спира!
  4. Специфика на рекламата във Фейсбук и измерването й – така наречените метрики са много важни, защото именно те ви показват, как вашата реклама се движи и дали е ефективна. Най-важното за този тип социална реклама е да запомните, че тя е по скоро социално и приятелско напомняне, отколкото агресивна маркетингова стратегия. Относно измерванията е добре да следите метриките за клик или импресия и до колко те се възвръщат при вас. Добре е да хвърляте и по един поглед на „Социалното достигане“, тоест колко от приятелите на потребителите и клиентите ви се ангажират с рекламата ви. Така ще достигнете по-голяма аудитория, за по-кратко време.

Реклама във Facebook е добрата и ефективна онлайн реклама, но определено иска да се изпълни качествено, за да е максимално ефективна и да има възвращаемост!

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!