≡ Menu

Резачки за дърва – зона на обратен удар

Избягвайте рязане с “зоната за обратен удар” на шината. Това може да доведе до обратен удар и отскачане на резачката за дърва към Вас.

Рязането с долната част на веригата и шината е най-честият и правилен начин за рязане на дърва, при което резачката за дърва „дърпа“ леко напред и е лесно да се контролира. При рязане от долната страна на клон например се реже с горната част на шината, което е малко изнервящо в началото защото резачката за дърва се „избутва“ към Вас, но това е безопасна операция, докато заемате правилна и стабилна стойка и спазвате правилата за работа и безопасност.

Въпреки казаното до тук, има едно място на шината, с което трябва да се избягва рязането или ако се наложи, трябва да се работи изключително внимателно. Това място, наречено зона на откат или обратен удар и се намира в горната половина на върха на шината. Ако зоната на откат влезе в контакт с нещо, докато веригата се движи, трионът ще „рита“ нагоре и назад към Вас. Ето защо съвременните резачки за дърва са оборудвани със спирачка на веригата, която се задейства при удар в ръката Ви и е предназначена да спре веригата, ако възникне откат.

Най-честите наранявания – на бедрото и лява ръка могат да бъдат на практика елиминирани само с няколко прости предпазни мерки.

Първо, винаги обгръщайте палеца на лявата си ръка около предната ръкохватка, докато режете, така че той да е срещуположно на другите пръсти. Целта е да се получи здрав захват и по този начин по добър контрол в случай на откат.

Второ, когато се движите от едно на друго място с работещата резачка за дърва, дори ако това е само до следващия клон, винаги пускайте дясната си ръка от дръжката с газта и дръжте резачката за дърва с лявата си ръка за предната ръкохватка. При това положение ако се спънете няма начин неволно да натиснете газта и двигателя на резачката да се ускори, и да започне въртенето на веригата.

{ 0 comments… add one }

Leave a Comment

error: Content is protected !!